YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Can

G. Can

Postmenopozal Türk Kadınlarında Femur Geometrik Ölçüm Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Peri ve Postmenopozal Kadınlarda Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Vertebra Kırığının Yaşam Kalitesine Etkisi1

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 1-5)
Cantürk

F. Cantürk

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Awareness and Sources of Information About Osteoporosis Among Medical Students - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Ceceli

Esma Ceceli

Toplumumuzdaki Erkeklerde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz Tanısında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Erken Dönem Romatoid Artritli Hastalarda Düşük Doz Kortikosteroid ve Metotreksat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Cengiz

Damla Cengiz

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Cerrahoğlu

L. Cerrahoğlu

Postmenopozal Kadınlarda Diyetle Kalsiyum Alımı ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Astımlı Kadınlarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım Yıkım Belirteçleri ve Yaşam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Cevizci

Sibel Cevizci

Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 88-91)
Ceyhan Doğan

Sevil Ceyhan Doğan

Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109)
Ceylan

M. Fethi Ceylan

Osteogenezis İmperfektalı Bir Olguda Romatoid Artrit Benzeri El Deformiteleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Bilateral Kalkaneus Kırığı Sonrasında Bilateral Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Cindaş

Abdullan Cindaş

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Coşkun Yenigün

Ezgi Coşkun Yenigün

Tekrarlayıcı Seronegatif Pitting Ödemli Simetrik Sinovit Sendromu (RS3PE): Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 89-91)
Cömertoğlu

İsmail Cömertoğlu

Osteoporozlu Hastalarda D Vitamini Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü