YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Bağcıer

Fatih Bağcıer

Diz Fleksiyon Kontraktürünün Nadir Bir Nedeni: Kuadriseps Kasında İntramüsküler Hemangioma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 161-162)

Vertebral Fraktürü Taklit Eden Dev Limbus Vertebra

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 165-166)

Sırt Ağrısı ile Prezente Olan Akciğer Kanseri: Bir Metastaz Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53)

Yaşlı Bir Hastada Ağrısız Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 67-68)

Yaşlı Bir Hastada Nadir Omuz Ağrısı Nedeni: Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 72-73)

Nadir Görülen Artroskopi Sonrası Osteonekroz: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 97-100)

İdiyopatik Trombositopenik Purpura ile Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 110-112)

Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 113-114)

Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 115-116)

Ankilozan Spondilitli Hastada Benign Tümörü Taklit Eden Spondilodiskit Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 117-118)

Nadir Görülen Kalça ve Diz Sinoviyal Kondromatozis Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 119-120)

Hipertiroidizm Tanısı Konan Bir Hastada Osteoporoza Bağlı Vertebral Kompresyon Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 141-144)

Piriformis Apsesi ile Prezente Olan Brusella Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 163-164)

Behçet Hastasında Nadir Diz Ağrısı Nedeni: Suprapatellar Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 165-166)

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kalça Eklemi Sinoviyal Kondromatozisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 167-168)

Quadriseps Kasında Atravmatik Miyozitis Ossifikans

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 169-170)
Bağış

Selda Bağış

Osteoporoz Risk Sorgulama Formunun Dexa Ölçümü Yapılacak Hastaları Ayırdetmede Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Bahadır

Cengiz Bahadır

Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Osteoporozda Risedronatın Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullanımının Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Gebelik Sonrası Vertebral Kırıklarla Ortaya Çıkan Osteogenezis İmperfekta ve Siklik Etidronat Tedavisi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Bakan

Betül Bakan

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Sağlıklı Erkeklerde Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımı İle Sigara Kullanımının Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Bakılan

Fulya Bakılan

Kaburga Kırıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 109-112)

Radius Başı Fraktürü Sonrasında Radial Ven Trombozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 58-61)
Baki

Ali Erdem Baki

Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22)
Bal Hastürk

Ajda Bal Hastürk

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Balaban

Birol Balaban

Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103)
Balcancı

Okan Balcancı

Ankilozan Spondilitli Hastada Benign Tümörü Taklit Eden Spondilodiskit Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 117-118)
Balcı

Ali Balcı

Kienböck Hastalığı: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

HMG-CoA Redüktaz İnhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yoğunluğu ve Metabolizmasına Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Baldan

Fatmanur Baldan

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)
Bardak

Ayşenur Bardak

Ankilozan Spondilitte Kemik Kaybı: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Cinsler Arasında Fark Var mı?

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Osteoporozun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Barış Bayram

Korhan Barış Bayram

Tekrarlayıcı Seronegatif Pitting Ödemli Simetrik Sinovit Sendromu (RS3PE): Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 89-91)
Başaran

Alper Başaran

Sigara Kullanımı ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Türk Kadınlarında Vitamin D Eksikliği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteoporoz Hastalarında Çoklu İlaç Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 5-9)

Osteoporozda Vitamin D Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57)

Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158)
Başoğlu

Özen Kaçmaz Başoğlu

Erkek KOAH Hastalarında Osteoporozun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Battal

Hasan Battal

Polimiyalji Romatika Tanılı Hastada Bilateral Pubik Ramus Yetersizlik Kırığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Baydar

Meltem Baydar

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Baygutalp

Fatih Baygutalp

Lomber Faset Sendromu

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Bayındır

Özün Bayındır

Gebelik ile İlişkili Osteoporoz: Beş Yıl Takipli Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Bayırlı Karakoyun

Zuhal Bayırlı Karakoyun

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Osteoporozun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Bayram

Korhan Barış Bayram

Spondiloepifizyal Displazi Tarda ve Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Baysal

Nesrin Canik Baysal

197 Hastada DXA ve Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

150 Sağlıklı Erişkin Erkekte Metakarpal Kemik Kitlesi – El Kavrama Gücü İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

“Postmenopozal Kadınlarda El Absorpsiyometresiyle Lomber-Femoral Dual Enerji X-Işını Absorpsiyometri Ölçümü Değerlendirilmesi” - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozda Farklı Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması(1)

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Bekler

Halil İbrahim Bekler

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)
Benlidayı

İlke Coşkun Benlidayı

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57)

Antiviral Tedavi Alan Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Alendronat ve Kolekalsiferol Kombinasyonunun Etkisi: İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 96-99)

Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158)

Osteoporozda Vitamin D Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Berk

Abdullah Berk

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Berkit

Işıl Karataş Berkit

Steroide Bağlı Osteoporoz - Derleme

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Biçen

Ahmet Çağdaş Biçen

Kaburga Kırıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 109-112)

Radius Başı Fraktürü Sonrasında Radial Ven Trombozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 58-61)
Biçer

Seda Biçer

Osteoporotik Hastalarda Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Geriatrik Hastalarda Unutkanlık mı? Demans mı?: Bir Olgu Nedeni ile

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporozda Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Bilal

Ökkeş Bilal

Sağlıklı Erkeklerde Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımı İle Sigara Kullanımının Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Bilgilisoy

Meral Bilgilisoy

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Bilgilisoy Filiz

Meral Bilgilisoy Filiz

Güncel Tanı Kriterleri ile Huzursuz Bacak Sendromu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 87-95)
Bingöl

Sezin Bingöl

Ankilozan Spondilitli Erkek Osteoporozlu Hastalarda Nazal Kalsitonin Tedavisinin Etkisi: Ön Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Bircan

Çiğdem Bircan

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Birtane

Murat Birtane

Postmenopozal Kadınlarda Dijital X-Işını Radyogrammetri Bulguları ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Bodur

Hatice Bodur

Ankilozan Spondilitli Erkek Osteoporozlu Hastalarda Nazal Kalsitonin Tedavisinin Etkisi: Ön Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Akut Kompartman Sendromunun Nadir Görülen Bir Sebebi: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)
Bolaç

Veli Enes Bolaç

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Bolayırlı

Murat Bolayırlı

Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Borman

Pınar Borman

Ankilozan Spondilitli Erkek Osteoporozlu Hastalarda Nazal Kalsitonin Tedavisinin Etkisi: Ön Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Boyacı

Ahmet Boyacı

Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148)
Boyraz

İsmail Boyraz

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160)

Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49)
Bozbaş

Gülnur Taşçı Bozbaş

Postmenopozal Osteoporozda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin 2 Yıllık Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Bozkurt

Mehtap Bozkurt

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136)

Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139)

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104)
Bozok

Neval Bozok

Spondiloepifizyal Displaziye Bağlı Genç Yaşta Gelişen Osteoartrit ve Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Kronik Bel Ağrılı Kadın ve Erkeklerde Lomber DXA Sonuçlarıyla Ağrı Şiddeti, Bel Çevresi ve Kemik Hassasiyeti İlişkisinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Bozok Arat

Neval Bozok Arat

Mekanik Bel ve/veya Bacak Ağrısında Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Buğdaycı

Derya Buğdaycı

Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kadınlarda Kemik Döngüsü ile Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Kemik Kaybı Olan Kadınlarda Kemik Döngüsü - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Bulut

Deniz Bulut

Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 21-25)

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Platelet Endeksleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 92-96)
Bütün

Bülent Bütün

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü