YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Adalmaz

Burcu Adalmaz

Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Adam

Gürhan Adam

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)

Yanık Sonrası Akut Dönemde Gelişen Kemik Kaybı - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Primer Fibromiyaljili Olgularda Obezitenin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Sırt Ağrısı Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4)
Adıgüzel

Emre Adıgüzel

Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103)
Akalın

Elif Akalın

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Akarırmak

Ülkü Akarırmak

Türkiye'nin 3 Farklı Coğrafi Bölgesindeki Postmenopozal Kadınlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yoğunluğunun Korelasyonu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteoporoz ve Lomber Spinal Kanal Stenozu Birlikte Bulunan Hastalarda Klinik Bulguların ve Kalsitonin ile Fizik Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Vertebra Kırığının Yaşam Kalitesine Etkisi1

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteopoikilosis: A Cause of Elevated Bone Mineral Density on Dual X-Ray Absorptiometry Measurement in a Young Woman: Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Spondiloepifizyal Displaziye Bağlı Genç Yaşta Gelişen Osteoartrit ve Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Pasif Sigara İçimi Postmenopozal Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü müdür? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporoz Tanısı Alan Erkek Olguların Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Spinal Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda Yoga Eğitiminin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Lomber Vertebra Kompresyon Kırığına Bağlı Lomber Spinal Stenoz Gelişimi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Renal Osteodistrofi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Camurati-Engelmann Hastalığı ve Osteoporoz: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

HIV ve Osteoporoz: 3 Olgu ve Kısa Bir Derleme

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Depresyon ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0)

Editörden

(Turk J Osteoporos 2016; 22: -)
Akarsu

Selim Akarsu

Spinal Tüberküloza Bağlı Geç Tespit Edilen Vertebral Füzyon Deformitesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 92-92)
Akbal

Ayla Akbal

Ağır Metallerin Kemik Doku Üzerine Toksik Etkileri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 30-33)

Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 88-91)

Romatoid Artrit ve Crohn Hastalığı’nın Nadir Birlikteliği

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 161-162)
Akbıyık

Derya İren Akbıyık

On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16)
Akcan

Zeynep Akcan

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)
Akçay Yalbuzdağ

Şeniz Akçay Yalbuzdağ

Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Fizik Tedavi Modalitelerinin Yeri: Derleme

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 125-131)

Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62)

D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117)

Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 1-5)
Akgün

Berrin Akgün

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Geçici Bölgesel Osteoporozlu Olguların Uzun Dönem Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Kalçanın Geçici Bölgesel Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

İstanbul İli-Sultanbeyli İlçesinin Kemik Yoğunluğu Tarama Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Kalkaneal Kantitatif Ultrason ve Falangeal Radyografik Absorpsiometrinin Osteoporoz Tanısındaki Değeri: Karşılaştırmalı Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Akı

S. Akı

Postmenopozal Osteoporozda Alendronat Tedavisinin Kemik Yoğunluğu ve Kemik Belirteçleri Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğunun Vitamin B12 Düzeyleri ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Akın

Sabire Akın

Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Sigara Kullanımı ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Distal Radius Kantitatif Ultrason Ölçümleri ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Akkan

A. Akkan

Osteoporoz ve Lomber Spinal Kanal Stenozu Birlikte Bulunan Hastalarda Klinik Bulguların ve Kalsitonin ile Fizik Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Akkaya

Nuray Akkaya

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)

Revize 2011-Osteoporoz Bilgi Testi’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 127-131)
Akkuş

Selami Akkuş

Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10)
Akman

Nafiz M. Akman

Yanık Sonrası Akut Dönemde Gelişen Kemik Kaybı - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Akpınar

Ertan Akpınar

Postmenopozal Kadınlarda Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

D Vitamininin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Heparin Kullanımına Bağlı Gelişen Gebelik Sonrası Osteoporozu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 54-57)
Aksekili

Hatice Aksekili

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Gelişen Hastalarda Demografik Özellikler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104)
Aksoy

Haluk Aksoy

Kronik Bel Ağrılı Kadın ve Erkeklerde Lomber DXA Sonuçlarıyla Ağrı Şiddeti, Bel Çevresi ve Kemik Hassasiyeti İlişkisinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Lomber Vertebra Kompresyon Kırığına Bağlı Lomber Spinal Stenoz Gelişimi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Mekanik Bel ve/veya Bacak Ağrısında Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Aksu

Atilla Aksu

Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Aktaş

İlknur Aktaş

Osteoporoz Tanısı Alan Erkek Olguların Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Kalçanın Geçici Bölgesel Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

İstanbul İli-Sultanbeyli İlçesinin Kemik Yoğunluğu Tarama Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Kalkaneal Kantitatif Ultrason ve Falangeal Radyografik Absorpsiometrinin Osteoporoz Tanısındaki Değeri: Karşılaştırmalı Çalışma - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozda Yoga Eğitiminin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28)

Heparin Kullanımına Bağlı Gelişen Gebelik Sonrası Osteoporozu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 54-57)
Aktuğlu

Kemal Aktuğlu

Yaşlılardaki Osteoporotik Bimalleoler Ayak Bileği Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Akyol

Yeşim Akyol

Awareness and Sources of Information About Osteoporosis Among Medical Students - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Akyüz

G. Akyüz

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Yaşlı Kadınlarda D Vitamini Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Rizedronat Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporotik ve Osteopenik Hastalarda Depresyon ve Yaşam Tarzı ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Kronik Hemiparezi Hastalarında Etkilenen ve Sağlam Taraf Kalkaneal Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Gebelik ile İlişkili Osteoporoz: Beş Yıl Takipli Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Al-Bayati

Zainb Al-Bayati

Antiviral Tedavi Alan Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Alendronat ve Kolekalsiferol Kombinasyonunun Etkisi: İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 96-99)
Alagöz

Alptekin Alagöz

Postmenopozal Kadınlarda Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Alaylı

Gamze Alaylı

Awareness and Sources of Information About Osteoporosis Among Medical Students - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporoz Genetiği

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Alhan

Aslıhan Alhan

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)
Alkal

Semra Alkal

Yüksek Doz Steroide Bağlı Protrüzyo Asetabuli: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 34-36)
Alkan

Berat Meryem Alkan

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğimize Başvuran Hastalarda Osteoporoz İnsidansı

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Vertebral Fractures Due to Postpartum Spinal Osteoporosis: an Unusual Cause of Low Back Pain

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Gelişen Hastalarda Demografik Özellikler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 71-74)

Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139)

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104)
Alkan Melikoğlu

Meltem Alkan Melikoğlu

Ankilozan Spondilitli Hastada Benign Tümörü Taklit Eden Spondilodiskit Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 117-118)
Almula Demir Polat

Halime Almula Demir Polat

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Alpaycı

Mahmut Alpaycı

Yetersiz Güneş Işığı Maruziyeti Depresyon ve Osteoporoz İçin Ortak Bir Etiyolojik Faktör Olabilir

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Alper

Serap Alper

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Altay

Canan Altay

Erkek Hastalarda Vertebral Kırık ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2008; 14: -)

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Osteoporozda Farklı Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması(1)

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Altın

Ebru Altın

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)

Kalça Kırıklı Hastalarda Osteoporoz Durumunun Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Özürlü Sağlık Kurulunda Değerlendirilen Hastaların Lokomotor Sistem Özürlülüklerinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 60-64)
Altınbilek

Turgay Altınbilek

Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Ağrısı Saptanan Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 107-109)

Diyabetik Bir Hastada Venöz Yetersizlik ile Karışan Charcot Nöroartropatisi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 39-42)
Altındağ

Özlem Altındağ

Hasta Takip Sistemi’nin Osteoporozlu Hastaların Tedavi Uyumu ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 46-50)
Altıntaş

Hakan Altıntaş

Ankara’nın İki Bölgesindeki 40 Yaş ve Üzeri Kadınlar ile Bazı Okullardaki Kadın Öğretmenlerde Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve Risk Faktörü Sıklığı

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Altun

İdris Altun

Sağlıklı Erkeklerde Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımı İle Sigara Kullanımının Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Diz Artroplastisi Sonrası Erken Reimplantasyonun Nedenleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 140-142)
Altunbayrak

Osman Altunbayrak

Pasif Sigara İçimi Postmenopozal Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü müdür? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Altuntaş Aydın

Özlem Altuntaş Aydın

HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Ankaralı

Handan Çamdeviren Ankaralı

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporoz Risk Sorgulama Formunun Dexa Ölçümü Yapılacak Hastaları Ayırdetmede Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Aral

Hale Aral

Postmenopozal Osteoporozda Hiperkalsiüri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Aran

Sinan Aran

Türk Kadınlarında Kan Kurşun Düzeyleri ile Osteoporoz İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Aras

Berke Aras

Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103)

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Ardıç

F. Ardıç

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Ardıçoğlu

Ö. Ardıçoğlu

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğimize Başvuran Hastalarda Osteoporoz İnsidansı

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Vertebral Fractures Due to Postpartum Spinal Osteoporosis: an Unusual Cause of Low Back Pain

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Gelişen Hastalarda Demografik Özellikler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104)

Hemiplejik Hastada Gelişen Heterotopik Ossifikasyon; Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Arıca

Emine Arıca

Postmenopozal Osteoporoz Olgularında Tip I Kollajen N-Telopeptid X, Vertebra Morfolojik Parametreleri ve DEXA Değerleri Arasındaki Korelasyonların Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Risedronatın Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Yıllık Takip Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Arık

Hasan Onur Arık

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4)

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52)
Armağan

O. Armağan

Postmenopozal Osteoporoz Kadınlarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Sürekli ve İntermitan Kalsitonun Uygulamalarının Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Haftalık 70 Mg ve Günlük 10 Mg Alendronat Tedavisinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Gebeliğin Tetiklediği Osteomalazi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)
Arman

Mehmet Arman

HMG-CoA Redüktaz İnhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yoğunluğu ve Metabolizmasına Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Arslan

Pınar Arslan

Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145)

Yüksek Doz Steroide Bağlı Protrüzyo Asetabuli: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 34-36)

D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
As

İsmet As

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Serum IGF-1 and IGFBP-3 Levels in Middle Aged Turkish Males: Relationships with Bone Mineral Density and Markers of Bone Turnover (Male Osteoporosis & IGF-1, IGFBP-3) - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Aslan

Ahmet Aslan

FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Aşkın

Ayhan Aşkın

Tekrarlayıcı Seronegatif Pitting Ödemli Simetrik Sinovit Sendromu (RS3PE): Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 89-91)
Atakanlı

Leyla Kılıç Atakanlı

Geçici Kemik İliği Ödemi Sendromu (Olgu Sunumu)

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Atalar

Hakan Atalar

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kütle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kütle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Atalay

Ayçe Atalay

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Sıçanlarda Bir İmmobilizasyon Modeli Olarak “Kuyruktan Asılma”nın Tanımlanması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104)

Postmenopozal Osteoporozda Risedronatın Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullanımının Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Atamaz

Funda Atamaz

Karaciğer Transplantasyonunun Kemik Metabolizması ve Gonad Fonksiyonları Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Ataoğlu

Muhammed Baybars Ataoğlu

Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34)
Ateşer

Güler Ateşer

Pasif Sigara İçimi Postmenopozal Osteoporoz İçin Bir Risk Faktörü müdür? - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Atıcı

Arzu Atıcı

Heparin Kullanımına Bağlı Gelişen Gebelik Sonrası Osteoporozu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 54-57)
Avcı

Sevtap Köksal Avcı

Spondiloepifizyal Displazi Tarda ve Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Avluk

Özlem Çelik Avluk

Osteoporozlu Hastalarda Bifosfonatların Devamlı veya Aralıklı Kullanımının Kırık, Kemik Yoğunluğu ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Ay

Cavidan Ay

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Ayanoğlu

Tacettin Ayanoğlu

Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34)
Aybala Koçak

Fatmanur Aybala Koçak

İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140)

Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144)

Önemli Bir Tetrapleji Sebebi: Servikal Spondilotik Miyelopati

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 33-38)
Aydemir

Ayşe Aydemir

İdiopatik Osteoporozu Olan Erkek Hastalarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34)
Aydeniz

Ali Aydeniz

Osteoporozda Değişik Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Aydın

Nural Albayrak Aydın

Kemik Ağrısı ile Seyreden Çölyak Hastalığı: İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Cerrahi ve İmmobilizasyona Bağlı Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 83-85)

Osteoporoz Tanısı ile Oral Bisfosfonat Kullanan Hastada Çene Osteonekrozu Gelişimi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 75-80)
Aydıngöz

Önder Aydıngöz

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Spinal Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Aydınol

Belkıs Aydınol

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136)
Aydoğ

Ece Aydoğ

Osteoporozlu Kadınlarda Postural Denge ve Etkileyen Faktörler

(Turk J Osteoporos 2011; 17: -)

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28)

Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 40-42)
Aydoğan

Ali Rıza Aydoğan

Geçici Kemik İliği Ödemi Sendromu (Olgu Sunumu)

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Ayhan

Semin Ayhan

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Aykaç Çebicci

Mehtap Aykaç Çebicci

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)
Aykol

Gülsen Aykol

Postmenopozal Osteoporozda Farklı Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması(1)

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Aykut

Mualla Aykut

Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2007; 13: -)
Aylı

Deniz Aylı

Hemodiyaliz Hastalarında Renal Osteodistrofinin Radyolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Aypak

Cenk Aypak

On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16)
Ayşar

Özcan Ayşar

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Aytekin

Ebru Aytekin

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Azma

Kamran Azma

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136)
Anasayfa Arşiv Arama Menü