Orijinal Makale

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırıkların Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Hakan Nur
 • N. Füsun Toraman
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.96158
D Vitamininin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi
 • Pınar Akpınar
 • Afitap İçağasıoğlu
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.22931
Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma
 • Halim Yılmaz
 • Gülten Erkin
 • Halime Almula Demir Polat
 • Sami Küçüksen
 • Ali Sallı
 • Hatice Uğurlu
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.07769
Osteoporotik Hastalarda Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Şule Şahin Onat
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Seda Biçer
 • Sumru Özel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.52724
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar
 • Didem Sezgin Özcan
 • Meltem Aras
 • Belma Füsun Köseoğlu
 • Şeyma Şentürk Güven
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.38258
Osteoporozda Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Şule Şahin Onat
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Seda Biçer
 • Sumru Özel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.25238
Yaşlı Bireylerde Sosyodemografik Özellikler ve Kognitif Fonksiyonların Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Şule Şahin Onat
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.69875
Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
 • Sema Haliloğlu
 • Hülya Uzkeser
 • Afitap İçağasioğlu
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.35229

Olgu Sunumu

Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu
 • Canan Çelik
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Banu Karabulut
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.2486
Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu
 • Yavuz Ali Karahan
 • Ender Salbaş
 • Levent Tekin
 • Ozan Yaşar
 • Adem Küçük
Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88 DOI: 10.4274/tod.04695
İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu
 • Emine Eda Kurt
 • Zeliha Güzelküçük
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140 DOI: 10.4274/tod.09609
Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Ercan Madenci
 • Pınar Arslan
 • Deniz Karabıçak
 • Yaşar Keskin
 • Hasan Hüseyin Mutlu
Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145 DOI: 10.4274/tod.28290

Derleme

Osteoporotik Yaşlılarda Denge Bozukluğu
 • Şule Şahin Onat
 • Zuhal Özişler
 • Kurtuluş Köklü
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.76376

Orijinal Araştırma

Yerleşmiş Osteoporozda Teriparatid Tedavisinin Spinal Deformite İndeksi Üzerine Etkisi
 • Fatma Gül Ülkü Demir
 • Mustafa Çalış
 • Havva Talay Çalış
 • Kürşad Ünlühızarcı
 • Esra Sonbahar Bolat
 • Selçuk Mıstık
Turk J Osteoporos 2019; 25: 6-11 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.39306
On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri
 • Asım Koç
 • Cenk Aypak
 • Hülya Yıkılkan
 • Derya İren Akbıyık
 • Süleyman Görpelioğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16 DOI: 10.4274/tod.03274
Fibromiyalji Hastalarında Göz Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Ahmet Karakoyun
 • Erdoğan Yaşar
 • Uğur Gürlevik
 • Yalkın Çalık
Turk J Osteoporos 2019; 25: 19-22 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.55823
Mechanisms and Causes of Osteoporotic Hip Fractures in Elderly Patients
 • Ayhan Ulusoy
 • Serdar Demiröz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 19-22 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.05914
Hastanın Yaşı, Ağırlığı, Boyu ve Vücut Kitle İndeksi Dual X-ray Tetkiki Esnasında Oluşan Pozisyonlama Hatalarına Etkili Mi?
 • Filiz Tuna
 • Derya Demirbağ Kabayel
Turk J Osteoporos 2018; 24: 21-25 DOI: 10.4274/tod.13008
Yaşlılarda İntertrokanterik ve Femur Boyun Kırıklarında Uzun Stemli Protezler: Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Retrospektif Karşılaştırılması
 • Çağdaş Biçen
 • Mehmet Akdemir
 • Mehmet Aykut Türken
 • Kübra Çekok
Turk J Osteoporos 2021; 27: 30-36 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.29291
Alopesi Areata ve Vitiligo Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Nazlı Dizen Namdar
 • İnci Arıkan
Turk J Osteoporos 2019; 25: 35-39 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.19327
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi Düzeyi ve İlişkili Faktörler
 • Aliye Bulut
 • Emel Top
Turk J Osteoporos 2018; 24: 40-45 DOI: 10.4274/tod.30932
Yaşlı Postmenapozal Osteoporozlu Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız: Oral ve Parenteral Bifosfonatların Karşılaştırılması
 • Ahmet Aslan
 • Anıl Gülcü
 • Ahmet Özmeriç
Turk J Osteoporos 2018; 24: 53-58 DOI: 10.4274/tod.73645
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve Özürlülük Üzerine Etkisi
 • Bilge Kesikburun
 • Nihal Tezel
 • Nuray Gülgönül
 • Emel Ekşioğlu
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2018; 24: 73-77 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.43255
Yaşlanan Popülasyonda Postmenopozal Osteoporoza Eşlik Eden Sistemik Hastalıklar ve Sıklık Oranları
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 85-87 DOI: 10.4274/tod.26213
Kırsal Bölgede Özürlü Sağlık Kuruluna Başvuran Geriatrik Hastaların Özürlülük Dağılımı
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Emine Eda Kurt
 • Senem Şaş
 • Yusuf Koçak
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
 • Öznur Büyükturan
Turk J Osteoporos 2018; 24: 92-99 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.36349
Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Serum Melatonin Düzeyleri
 • Ayhan Kul
 • Nurinnisa Öztürk
 • Yaşar Arslan
 • Fatih Baygutalp
Turk J Osteoporos 2020; 26: 104-109 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.34713
Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T Skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi
 • Oya Özdemir
 • Sina Yasrebi
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2015; 21: 105-108 DOI: 10.4274/tod.22448
Siirt Bölgesinde D Vitamini Seviyesinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi
 • Naci Ömer Alayunt
 • Osman Özüdoğru
Turk J Osteoporos 2020; 26: 160-164 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.37233

Orijinal Makale

Kemik Mineral Yoğunluğunun Osteoporozlu Erkeklerdeki Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Yalkın Çalık
 • Ayça Filiz Çalık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 10-14 DOI: 10.4274/tod.38358
Hasta Takip Sistemi’nin Osteoporozlu Hastaların Tedavi Uyumu ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması
 • Ercan Madenci
 • Erhan İbas
 • İrfan Koca
 • Özlem Altındağ
Turk J Osteoporos 2014; 20: 46-50 DOI: 10.4274/tod.58070
Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?
 • Özkan Köse
 • Ömer Faruk Kılıçaslan
 • Hasan Onur Arık
 • Ümit Sarp
 • İclal Erdem Toslak
 • Mehmet Uçar
Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52 DOI: 10.4274/tod.86580
Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler
 • Alev Çevikol
 • Özgür Zeliha Karaahmet
 • Eda Gürçay
 • Gülşah Karataş
 • Ebru Karaca Umay
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55 DOI: 10.4274/tod.46036
Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Emine Eda Kurt
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Figen Tuncay
 • Hatice Rana Erdem
 • Funda Kıranatlıoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68 DOI: 10.4274/tod.88319
Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?
 • Zuhal Özişler
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Sumru Özel
 • Şule Şahin Onat
 • Alize Yılmaz Şahin
 • Melike Dolmuş
Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72 DOI: 10.4274/tod.30074
Osteoartritli Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Kenan Gümüş
 • Ayla Ünsal
Turk J Osteoporos 2014; 20: 117-124 DOI: 10.4274/tod.93723

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler