Olgu Sunumu

Diyabetik Bir Hastada Venöz Yetersizlik ile Karışan Charcot Nöroartropatisi
  • Rabia Terzi
  • Tülay Özer
  • Turgay Altınbilek
Turk J Osteoporos 2017; 23: 39-42 DOI: 10.4274/tod.45577

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar