Olgu Sunumu

Uzun Dönem Glukokortikoid ve Siklosporin-A Kullanımına Sekonder Gelişen Osteoporotik Vertebra Fraktürleri: Olgu Sunumu
  • Selda Çiftci
  • Jülide Öncü Alptekin
  • Zehra Duman
  • Cansu Mert
  • Rana Terlemez
  • Figen Yılmaz
  • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2017; 23: 75-78 DOI: 10.4274/tod.99815

Orijinal Araştırma

Behçet Hastalığında Kemik Mineral Dansitesi ve D Vitamini Değerleri
  • Ayhan Kul
  • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2018; 24: 78-83 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.16362

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar