Orijinal Araştırma

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Oksidatif Stres Belirteçlerinin İncelenmesi
  • Okan Dikker
  • Mustafa Şahin
  • Sevgi Atar
  • Seldağ Bekpınar
Turk J Osteoporos 2018; 24: 15-20 DOI: 10.4274/tod.71501

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar