Olgu Sunumu

Sirt Agrisi Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Berrin Leblebici
 • Mehmet Adam
 • Özlem Yalçin
 • Bahadir Yesevi
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Postpartum Spinal Osteoporoza Bağlı Vertebra Kırıkları: Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni
 • Aliye Tosun
 • Fatma Fidan
 • Berat Meryem Alkan
 • Emine Esra Eroğlu
 • Özge Ardıçoğlu
 • Özgür Tosun
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu
 • Beril Doğu
 • Jülide Öncü
 • Hülya Şirzai
 • Figen Yılmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.93063
Geriatrik Hastalarda Unutkanlık mı? Demans mı?: Bir Olgu Nedeni ile
 • Şule Şahin Onat
 • Seda Biçer
 • Nese Özgirgin
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.95866
Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden
 • Damla Cengiz
 • Eda Gürçay
 • Öznur Ecerkale
 • Alev Çevikol
 • Ajda Bal Hastürk
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.95967
Ayak Ağrısının Gözden Kaçan Bir Nedeni: Tibial Sesamoid Fraktürü
 • Rabia Terzi
 • Tülay Özer
 • Tuba Güler
Turk J Osteoporos 2016; 22: 62-64 DOI: 10.4274/tod.98215
Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu
 • Yavuz Ali Karahan
 • Ender Salbaş
 • Levent Tekin
 • Ozan Yaşar
 • Adem Küçük
Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88 DOI: 10.4274/tod.04695
Premenopozal Gut Tanısı Almış Kadın Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofüs Olgusu: Olgu Sunumu
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 104-106 DOI: 10.4274/tod.36449
Nadir Bir Osteoporoz Nedeni: Spondiloepifizyal Displazi Konjenita
 • Onur Elbasan
 • Pınar Şişman
 • Özen Öz Gül
 • Soner Cander
 • Canan Ersoy
Turk J Osteoporos 2017; 23: 115-118 DOI: 10.4274/tod.37167
Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz
 • Pelin Oktayoğlu
 • Belkis Aydınol
 • Mehmet Çaglayan
 • Mehtap Bozkurt
 • Kemal Nas
Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136 DOI: 10.4274/tod.39358
Diz Artroplastisi Sonrası Erken Reimplantasyonun Nedenleri: Olgu Sunumu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Şahap Cenk Altun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 140-142 DOI: 10.4274/tod.57070
Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu
 • Rabia Terzi
 • Gökhan Duygulu
 • Tülay Özer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148 DOI: 10.4274/tod.58569
Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu
 • Alparslan Yetişgin
 • Ahmet Boyacı
 • Ahmet Tutoğlu
 • Ahmet Hartavi
Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148 DOI: 10.4274/tod.53825
Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2015; 21: 153-154 DOI: 10.4274/tod.66588
Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz
 • Alparslan Yetişgin
 • Dilek Şen Dokumacı
 • Mehmet Ali Eren
 • Hamza Karabağ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160 DOI: 10.4274/tod.35582

Orijinal Araştırma

Mechanisms and Causes of Osteoporotic Hip Fractures in Elderly Patients
 • Ayhan Ulusoy
 • Serdar Demiröz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 19-22 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.05914
Osteoporotik Kırık Nedeniyle Kifoplasti Uygulanan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Atilla Yılmaz
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Şükrü Oral
 • Yurdal Serarslan
Turk J Osteoporos 2017; 23: 103-106 DOI: 10.4274/tod.76598
Parathormon Yüksekliği ile Başvuran Hastalarda Etiyolojik Nedenlerin İncelenmesi
 • İdris Kırhan
 • Mehmet Ali Eren
Turk J Osteoporos 2019; 25: 111-114 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.30075

Editöre Mektup

Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Plantar Fibromatozis
 • Fatih Bağcıer
 • Osman Onaç
 • Duygu Geler Külcü
Turk J Osteoporos 2018; 24: 36-37 DOI: 10.4274/tod.58561
Radikülopatiye Neden Olan Servikal Lipom
 • Mustafa Reşorlu
 • Ozan Karatağ
 • Canan Akgün Toprak
Turk J Osteoporos 2018; 24: 38-39 DOI: 10.4274/tod.16056
Karpal Tünel Sendromunun Nadir Nedenlerinden Biri: Derin Doku Lipomları
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2017; 23: 82-83 DOI: 10.4274/tod.52244
Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 113-114 DOI: 10.4274/tod.18480
Sakroiliak Ağrının Nadir Bir Nedeni: İliak Kemik Kisti
 • Ayhan Kul
 • Fatih Bağcıer
 • Ümmügülsüm Bayraktutan
Turk J Osteoporos 2017; 23: 119-120 DOI: 10.4274/tod.96658
Diz Fleksiyon Kontraktürünün Nadir Bir Nedeni: Kuadriseps Kasında İntramüsküler Hemangioma
 • Fatih Bağcıer
 • Recep Sade
 • Ayhan Kul
Turk J Osteoporos 2015; 21: 161-162 DOI: 10.4274/tod.43650
Behçet Hastasında Nadir Diz Ağrısı Nedeni: Suprapatellar Sinoviyal Kondromatozis
 • Fatih Bağcıer
 • Ahmet Çelik
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 165-166 DOI: 10.4274/tod.53254
İki Olgu Nedeniyle Nukhal Ligaman’ın Sesamoid Kemiği
 • Rabia Terzi
 • Tülay Özer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 167-168 DOI: 10.4274/tod.85547
Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kalça Eklemi Sinoviyal Kondromatozisi
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Hayri Oğul
Turk J Osteoporos 2016; 22: 167-168 DOI: 10.4274/tod.37232

Editöre Mektup

Tetik Parmagi Taklit Eden Sesamoid Kemik: Bir Tanisal Gecikme Nedeni
 • Selçuk Sayilir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 44-44 DOI: 10.4274/tod.83788
Idiyopatik Yaygin Femoral Osteonekroz: Diz Agrisinin Sik Görülmeyen Bir Nedeni
 • Selçuk Sayilir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 45-46 DOI: 10.4274/tod.43660
Yaşlı Bir Hastada Nadir Omuz Ağrısı Nedeni: Sinoviyal Kondromatozis
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 72-73 DOI: 10.4274/tod.22043

Editöre Mektup

Omuz Subluksasyonunun Bir Nedeni ya da Sonucu Olarak: İzole Supraskapular Nöropati
 • Onur Velioğlu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 100-100 DOI: 10.4274/tod.65487

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar