Editöre Mektup

Primer Paraspinal Kas Tutulumu Olan Bir Kist Hidatik Olgusu
  • Halil Ibrahim Bekdemir
  • Mehmet Paşa
Turk J Osteoporos 2019; 25: 121-122 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.94547

Editöre Mektup

Femur ve Vastus Lateralis Tutulumu Olan Primer Kas İskelet Sistemi Kist Hidatiği
  • Fatih Hakan Tufanoğlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 149-150 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.88557

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar