Derleme

Osteoporozla İlişkili Torasik Hiperkifozun Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi - Derleme
 • Oya Özdemir
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Dilşad Sindel
 • Gülşah Gula
Turk J Osteoporos 2015; 21: 23-29 DOI: 10.4274/tod.41275

Orijinal Makale

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi
 • Ebru Umay
 • Uğur Tamkan
 • İbrahim Gündoğdu
 • Serkan Umay
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?
 • Kerem Gün
 • Murat Uludağ
 • Nurettin İrem Örnek
 • Halil Koyuncu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi
 • Halil Koyuncu
 • Meryem Gül Erden
 • Selma Esen
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.41636
Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
 • Figen Yılmaz
 • Beril Doğu
 • Hülya Şirzai
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.54775
Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması
 • Betül Bakan
 • Özlem Gül Eser
 • Fuat Özkan
 • Abdullah Berk
 • Mehmet Alparslan Yilmaz
 • Mesut Garipardıç
 • Vedat Bakan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.70607
İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü
 • Betül Bakan
 • Mustafa Haki Sucaklı
 • Ali Özer
 • Ali Murat Kalender
 • Fuat Özkan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.59672
Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması
 • Bülent Çakmak
 • Ahmet İnanır
 • Gökhan Tuna Öztürk
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.27146
Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Hayal Güler
 • Nilgün Üstün
 • Veli Enes Bolaç
 • Abdullah Erman Yağız
 • Ayhan Mansuroğlu
 • Erhan Yengil
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29290
Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi
 • Sule Şahin Onat
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Sumru Özel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.92905

Orijinal Makale

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi
 • Mehmet Uçar
 • Ümit Sarp
 • Kadir Kırboğa
 • Mehmet Adam
 • Hasan Onur Arık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4 DOI: 10.4274/tod.25338
Kemik Mineral Yoğunluğunun Osteoporozlu Erkeklerdeki Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Yalkın Çalık
 • Ayça Filiz Çalık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 10-14 DOI: 10.4274/tod.38358
Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Ali Erdem Baki
 • Timur Ekiz
 • Pınar Küçük Eroğlu
 • Engin Tutkun
 • Hınç Yılmaz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22 DOI: 10.4274/tod.03371
Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler
 • Alev Çevikol
 • Özgür Zeliha Karaahmet
 • Eda Gürçay
 • Gülşah Karataş
 • Ebru Karaca Umay
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55 DOI: 10.4274/tod.46036
Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi
 • Gökay Tunç
 • Sevil Ceyhan Doğan
 • Sami Hizmetli
 • Emrullah Hayta
Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109 DOI: 10.4274/tod.51422

Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Gül Devrimsel
 • Ayşegül Küçükali Türkyılmaz
 • Murat Yıldırım
Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6 DOI: 10.4274/tod.95914
Şiddetli Postmenopozal Osteoporoz Hastalarında Tedavi Sonuçlarımız: Teriparatid Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu, Sırt Ağrısı ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
 • Tuba Nazlıgül
 • İlknur Aktaş
 • Feyza Ünlü Özkan
 • Pınar Akpınar
Turk J Osteoporos 2020; 26: 6-9 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.92668
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi
 • Murat Ersöz
 • Selçuk Sayılır
 • Özden Sibel Odabaşı Yılmaz
 • Fatma Gülçin Uğurlu
 • Selami Akkuş
Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10 DOI: 10.4274/tod.03164
Postmenopozal Kadınlardaki Ürik Asit Düzeyinin Kemik Metabolizması Üzerine Etkisi
 • Mustafa Şahin
 • Okan Dikker
 • Sevgi Atar
Turk J Osteoporos 2019; 25: 12-18 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.50455
Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Oksidatif Stres Belirteçlerinin İncelenmesi
 • Okan Dikker
 • Mustafa Şahin
 • Sevgi Atar
 • Seldağ Bekpınar
Turk J Osteoporos 2018; 24: 15-20 DOI: 10.4274/tod.71501
Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Erhan Çapkın
 • Murat Karkucak
 • Mustafa Güler
 • Hasim Çakırbay
 • Mehmet Tosun
Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23 DOI: 10.4274/tod.75537
Postmenopozal Endonezyalı Kadınlarda Düşük Kemik Kitlesindeki RANKL ve Osteoprotegerin Genlerindeki Polimorfizmler
 • Ignatio Rika Haryono
 • Angela Tulaar
 • Herawati Sudoyo
 • Ambrosius Purba
 • Murdani Abdullah
 • Sri Widia Jusman
 • Andri Lubis
 • Ermita Ibrahim Ilyas
Turk J Osteoporos 2019; 25: 28-34 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.58815
Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi
 • Kamil Eyvazov
 • Muhammed Baybars Ataoğlu
 • Tacettin Ayanoğlu
 • Önder Aydemir
 • Behruz Eyvazov
 • Toygun Kağan Eren
Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34 DOI: 10.4274/tod.54366
Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerinin Karşılaştırılması
 • Ahmet İmerci
 • Nevres Hürriyet Aydoğan
 • Önder Yeniçeri
Turk J Osteoporos 2017; 23: 52-56 DOI: 10.4274/tod.85856
Lomber Kemik İliğinin Difüzyon ve Kimyasal Kayma Manyetik Rezonans Görüntüleme Özellikleri; Osteoporozla Korelasyon
 • Betül Kızıldağ
 • Mehmet Akif Sarıca
 • Nursel Yurttutan
Turk J Osteoporos 2018; 24: 67-72 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.95530
Postmenopozal Türk Kadınlarında Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivitenin Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi
 • Mehmet Göktuğ Kılınçarslan
 • Erkan Melih Şahin
 • Banu Sarıgül
 • Sinem Bilgen Kocaoğlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 70-74 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.07269
Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi
 • Erkan Mesci
 • Nilgün Mesci
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Ercan Madenci
Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84 DOI: 10.4274/tod.66376
Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Platelet Endeksleri Arasındaki İlişki
 • Adem Yıldırım
 • Hacı Taner Bulut
Turk J Osteoporos 2016; 22: 92-96 DOI: 10.4274/tod.67044
Naif İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ile Enfekte Bireylerde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Sevtap Şenoğlu
 • Özlem Altuntaş Aydın
Turk J Osteoporos 2020; 26: 110-114 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.57704
Primer Progresif Multipl Sklerozlu Erkek Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
 • Aslı Çalışkan Arıcan
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Nazire Pınar Acar
 • Filiz Akbıyık
 • Sevilay Karahan
 • Rana Karabudak
Turk J Osteoporos 2020; 26: 115-120 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.98700
Talasemi Majör, İntermedya ve Orak Hücreli Hastalarda Demir Birikimi ve D Vitamini Eksikliği ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi
 • Mahmut Büyükşimşek
 • İsmail Fikri Başlamışlı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 121-126 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.85520
Postmenopozal Kadınlarda Toplam Emzirme Süresinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeyi Üzerine Etkileri
 • Esra Sümer
 • Ilgın Sade
 • Nigar Dursun
Turk J Osteoporos 2020; 26: 186-192 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.40316

Derleme

Osteosarkopeni: Klinik Perspektif
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Oya Özdemir
 • Merih Sarıdoğan
 • Zafer Günendi
 • Ayşe Küçükdeveci
 • Yeşim Kirazlı
 • Jale Meray
Turk J Osteoporos 2020; 26: 47-57 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.65477

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler