Editörden

Tuz Tüketimi ve Kemik Sagligi
 • Jale Meray
 • Zafer Günendi
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0

Derleme

Osteoporozla İlişkili Torasik Hiperkifozun Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi - Derleme
 • Oya Özdemir
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Diabetes Mellitus ve Osteoporoz
 • Alev Eroğlu Altınova
 • İlhan Yetkin
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.63935
Osteoporoz Genetiği
 • Şengül Tural
 • Nurten Kara
 • Gamze Alaylı
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.46855
Osteoporozda Farmakolojik Tedavinin İzlemi
 • Rezzan Günaydın
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.37450
Depresyon ve Osteoporoz
 • Ülkü Akarırmak
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.02996
Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Dilşad Sindel
 • Gülşah Gula
Turk J Osteoporos 2015; 21: 23-29 DOI: 10.4274/tod.41275
Ağır Metallerin Kemik Doku Üzerine Toksik Etkileri
 • Ayla Akbal
 • Hatice Reşorlu
 • Yılmaz Savaş
Turk J Osteoporos 2015; 21: 30-33 DOI: 10.4274/tod.31644
Yaygın İdiyopatik İskelet Hiperostozu: Derleme
 • Sevgi İkbali Afşar
Turk J Osteoporos 2015; 21: 132-136 DOI: 10.4274/tod.07078

Olgu Sunumu

Geçici Kemik Iligi Ödemi Sendromu (Olgu Sunumu)
 • Nilnur Konuralp
 • Devrim Meydan Ocak
 • Berrin Albayrak
 • Ilyas Tutar
 • Cihangir Yurtoglu
 • Cemal Kocabasoglu
 • Ali Riza Aydogan
 • Leyla Kiliç Atakanli
 • Hayri Özgüzel
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Kemik Ağrısı ile Seyreden Çölyak Hastalığı: İki Olgu Sunumu
 • Nural Albayrak Aydın
 • Kamil Yazıcıoğlu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Raşitizm Teşhisiyle Tetkik ve Tedavi Gören Spondilolizis ve Spondilolistezis ile Seyreden Bir Piknodizostoz Olgusu
 • Hidayet Sarı
 • Hamza Sucuoğlu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Osteoporozlu Hastalarda Gözardı Edilen Bir Risk Faktörü: Sigara Kullanımı
 • Özlem Taşoğlu
 • Oya Özdemir
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Timur Ekiz
 • Ali Erdem Baki
 • Engin Tutkun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.64936
Tesadüfen Saptanan Osteopoikiloz: Olgu Sunumu
 • Mustafa Reşorlu
 • Ozan Karatağ
 • Canan Akgün Toprak
 • Davut Döner
Turk J Osteoporos 2017; 23: 107-109 DOI: 10.4274/tod.60490
Bölgesel Migratuvar Osteoporoz: Olgu Sunumu
 • Arzu Atıcı
 • Pınar Akpınar
 • Feyza Ünlü Özkan
 • İlknur Aktaş
 • Duygu Geler Külcü
Turk J Osteoporos 2017; 23: 110-114 DOI: 10.4274/tod.64872
Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu
 • Senem Şaş
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Emine Eda Kurt
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144 DOI: 10.4274/tod.40412
Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu
 • Rabia Terzi
 • Gökhan Duygulu
 • Tülay Özer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148 DOI: 10.4274/tod.58569
Skapula Tutulumlu Paget Olgusu
 • Nilgün Mesci
 • Erkan Mesci
 • Duygu Geler Külcü
 • Pınar Duygu Eroğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152 DOI: 10.4274/tod.60783

Orijinal Makale

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi
 • Ebru Umay
 • Uğur Tamkan
 • İbrahim Gündoğdu
 • Serkan Umay
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?
 • Kerem Gün
 • Murat Uludağ
 • Nurettin İrem Örnek
 • Halil Koyuncu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Giyim Tercihlerinin D Vitamini ve Kemik Mineral Dansiteleri Üzerine Etkisi
 • Yesim Gökçe Kutsal
 • Erkan Özgüçlü
 • Sevilay Karahan
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29591
Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri
 • Halim Yılmaz
 • Gülten Erkin
 • Halime Almula Demir Polat
 • Sami Küçüksen
 • Ali Sallı
 • Hatice Uğurlu
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.00719
Mekanik Bel ve/veya Bacak Ağrısında Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Halil Koyuncu
 • Meryem Gül Erden
 • Neval Bozok Arat
 • Seçil Yalgın
 • Nuri Haluk Aksoy
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.65365
Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma
 • Halim Yılmaz
 • Gülten Erkin
 • Halime Almula Demir Polat
 • Sami Küçüksen
 • Ali Sallı
 • Hatice Uğurlu
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.07769
Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi
 • Halil Koyuncu
 • Meryem Gül Erden
 • Selma Esen
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.41636
Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
 • Figen Yılmaz
 • Beril Doğu
 • Hülya Şirzai
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.54775
Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması
 • Betül Bakan
 • Özlem Gül Eser
 • Fuat Özkan
 • Abdullah Berk
 • Mehmet Alparslan Yilmaz
 • Mesut Garipardıç
 • Vedat Bakan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.70607
HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi
 • Ramazan Korkusuz
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Yasemin Erdoğan Döventaş
 • Rıdvan Karahasanoğlu
 • Özcan Nazlıcan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.10337
İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü
 • Betül Bakan
 • Mustafa Haki Sucaklı
 • Ali Özer
 • Ali Murat Kalender
 • Fuat Özkan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.59672
Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması
 • Bülent Çakmak
 • Ahmet İnanır
 • Gökhan Tuna Öztürk
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.27146
Hemodiyaliz Hastalarında Renal Osteodistrofinin Radyolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi
 • Sibel Mandıroğlu
 • Ece Ünlü
 • Deniz Aylı
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.08370
Saglikli Erkeklerde Maras Otu (Dumansiz Tu¨tu¨n) Kullanimi Ile Sigara Kullaniminin Kemik Mineral Yogunlugu Üzerine Olan Etkisinin Karsilastirilmasi
 • Betül Bakan
 • Mustafa Haki Sucakli
 • Fuat Özkan
 • Ökkes Bilal
 • Idris Altun
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.32032
Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Hayal Güler
 • Nilgün Üstün
 • Veli Enes Bolaç
 • Abdullah Erman Yağız
 • Ayhan Mansuroğlu
 • Erhan Yengil
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29290
Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki
 • Murat Uludağ
 • Ülkü Akarırmak
 • Sibel Özbayrak
 • Murat Bolayırlı
 • Şansın Tüzün
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.77487
Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi
 • Sule Şahin Onat
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Sumru Özel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.92905

Diğer

Türkiye'nin 3 Farkli Cografi Bölgesindeki Postmenopozal Kadinlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yogunlugunun Korelasyonu - Orijinal Arastirma
 • Merih Saridogan
 • Ülkü Akarirmak
 • Nurten Eskiyurt
 • Sansin Tüzün
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Fibromiyalji Hastalarinda Kemik Mineral Yogunlugu ile Serum D Vitamini Düzeyinin Agri ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Aysegül Küçükali Türkyilmaz
 • Ebru Yilmaz Yalçinkaya
 • Kadriye Önes
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Postmenopozal Osteoporoz Kadinlarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yogunlugu ve Yasam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri
 • F. Tasçioglu
 • C. Öner
 • O. Armagan
 • I. Dalkiran
 • E. Sirmagül
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Diz Osteoartriti ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski
 • S. Karakasli
 • H. Ugurlu
 • O. Tüfekçi
 • F. Levendoglu
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Serum Sitokin, Osteokalsin, Intakt PTH Degerleri ile Kemik Mineral Yogunlugunun Iliskisi
 • M. Yildiz
 • S. Kokino
 • N. Turan
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Peri ve Postmenopozal Kadinlarda Diyetin Kemik Mineral Yogunlugu Üzerine Etkileri
 • Ahmet Dinç
 • Merih Eryavuz
 • Aliye Özenoglu
 • Günay Can
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Proksimal Femur Total Kemik Mineral Yogunlugu Degerlerine Göre Normal ya da Osteopenik Bulunan Postmenopozal Kadinlarda Femur Proksimali Bölgesel Ölçümlerine Göre Osteoporoz ve Osteopeni Sikligi
 • Murat Ersöz
 • Senay Kahramanlar
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Osteoporozlu Hastalarda Bifosfonatlarin Devamli veya Aralikli Kullaniminin Kirik, Kemik Yogunlugu ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Alev Çevikol
 • Ebru Umay
 • Özgür Zeliha Karaahmet
 • Özlem Çelik Avluk
 • Aytül Çakci
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarinin Kemik Mineral Yogunlugu ile Iliskisi - Orijinal Arastirma
 • Ferda Özdemir
 • Derya Demirbag Kabayel
 • Necdet Süt
 • Dilek Kurtoglu Koçan
 • Senay Demir Yazici
 • Mine Uzunali
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Antiepileptik Ilaç Kullanan Hastalarda Kemik Mineral Yogunluklari
 • Kadir Yildirim
 • Kazim Senel
 • Mahir Ugur
 • Akin Erdal
 • Saliha Karatay
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Diyetle Kalsiyum Alimi ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski
 • L. Cerrahoglu
 • Mehmet Tuncay Duruöz
 • C. Tikiz
 • S. Ölçenler
 • N. Tulukoglu
 • A. Süsin
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yogunlugu ile Iliskisi
 • Gülgün Durlanik
 • Füsun Sahin
 • Funda Merdol
 • Figen Yilmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Osteoporoz Hastalarinda Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Kemik Mineral Yogunlugu ve Laboratuvar Degerlerine Etkileri
 • Ferda Özdemir
 • Özlem Tükenmez
 • Nesrin Turan
 • Siranus Kokino
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Idiopatik Osteoporozu Olan Erkek Hastalarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yogunlugu Üzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi
 • F. Tasçioglu
 • Ayse Aydemir
 • C. Öner
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Tibolonun Kemik Mineral Yogunlugu ve Kalsiyum Metabolizmasi Üzerine Etkisi
 • Ahmet C. Çaliskan
 • H. Levent Keskin
 • Alptekin Alagöz
 • Ertan Akpinar
 • Sami Gürbüz
 • Serdar Oguz
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Doruk Kemik Kütlesi. Heredite ve Degistirilebilen Faktörlerin Rolü
 • Taciser Kaya
 • Rezzan Günaydin
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Kadinlarin Kemik Mineral Yogunlugunun Vitamin B12 Düzeyleri ile Iliskisi - Orijinal Arastirma
 • Nur Kesiktas
 • Nurten Eskiyurt
 • Ayse Karan
 • Semih Aki
 • Halim Issever
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kadinlarda Kemik Döngüsü ile Kemik Yogunlugu Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Paker
 • Derya Bugdayci
 • Betül Kaya
 • Didem Dere
 • Demet Tekdös
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Stronsiyum Ranelat ile Raloksifen'in Kemik Mineral Yogunlugu Üzerindeki Etkinliginin Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Figen Yilmaz
 • Beril Dogu
 • Tülay Sahin
 • Füsun Sahin
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Romatoid Artritli Kadin Hastalarda Kemik Mineral Yogunlugu ve Etkileyen Faktörler: Kontrollü Çalisma - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Paker
 • Derya Soy Bugdayci
 • Zeynep Akcan
 • Demet Tekdös
 • Feride Sabirli
Turk J Osteoporos 2008; 14: 0-0
Erkek Hastalarda Vertebral Kirik ile Spondiloz ve Kemik Mineral Yogunlugu Iliskisi - Orijinal Arastirma
 • Selmin Gülbahar
 • Canan Altay
 • Gözde Özcan Söylev
 • Özlem El
 • Çigdem Bircan
 • Metin Manisali
 • Özlen Peker
 • Meltem Baydar
 • Sema Öncel
Turk J Osteoporos 2008; 14: 0-0
Ortopedi Poliklinigine Basvuran Menopoza Girmis Kadinlarin Bazi Özellikleri ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Gülendam Karadag
 • Özlem Uçan
 • Nimet Ovayolu
 • Erdogan Karadag
 • Seda Torun
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Inmeli Hastalarin Kemik Mineral Yogunluklari ve Klinikleri Arasindaki Iliskiler - Orijinal Arastirma
 • Nur Kesiktas
 • Ayse Karan
 • Ayse Yaliman
 • Nurten Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Vücut Kütle Indeksinin Kemik Mineral Yogunluguna Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Burcu Yanik
 • Hakan Atalar
 • Duygu Geler Külcü
 • Derya Gökmen
 • Hakan Atalar
 • Duygu Geler Külcü
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Yanik Sonrasi Akut Dönemde Gelisen Kemik Kaybi - Orijinal Arastirma
 • Berrin Leblebici
 • Mehmet Adam
 • Akin M. Tarim
 • Nafiz M. Akman
 • Mehmet A. Haberal
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarin Kemik Mineral Yogunlugu Saglikli Kontrollerinkinden Farkli mi? - Orijinal Arastirma
 • Esma Demirhan
 • Esma Öcal Eriman
 • Afitap Içagasioglu
 • Sema Haliloglu
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Erkeklerde Kemik Mineral Yogunlugu - Orijinal Arastirma
 • Duygu Geler Külcü
 • Burcu Yanik
 • Duygu Geler Külcü
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Kronik Bel Agrili Kadin ve Erkeklerde Lomber DXA Sonuçlariyla Agri Siddeti, Bel Çevresi ve Kemik Hassasiyeti Iliskisinin Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Halil Koyuncu
 • Neval Bozok
 • Haluk Aksoy
 • Seçil Yalgin
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Kemik Kaybi Olan Yaslilarda Sekonder Hiperparatiroidizm ve Kemik Döngüsü - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Peker
 • Demet Tekdös
 • Metin Erbil
 • Betül Kaya
 • Çaglayan Dere
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Risedronat Tedavisinin Kemik Mineral Yogunluguna Etkisi Biyokimyasal Belirleyicilerle Önceden Belirlenebilir mi? - Orijinal Arastirma
 • Ayhan Karadag
 • Kaan Uzunca
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Ankilozan Spondilitte Kemik Kaybi: Kontrollü Çalisma - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Paker
 • Demet Tekdös
 • Metin Erbil
 • Derya Soy
 • Aysenur Bardak
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Istanbul Ili-Sultanbeyli Ilçesinin Kemik Yogunlugu Tarama Sonuçlari - Orijinal Arastirma
 • Ilknur Aktas
 • Kenan Akgün
 • Merih Eryavuz Saridogan
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik DöngüsüBelirteçleri Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Sebahat Özlem
 • Nehir Samanci
 • Binnur Karayalçin
 • Meral Bilgilisoy
 • Ülkü Gürbüz
 • Özge Gülsüm Illeez
 • Meral Gültekin
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Diyetin Kemik Mineral Yogunlugu ve Serum Insülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Ahmet Dinç
 • Merih Eryavuz Saridogan
 • Aliye Özenoglu
 • Günay Can
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Alendronat Tedavisinin Kemik Yogunlugu ve Kemik Belirteçleri Üzerine Olan Etkisi
 • S. Aki
 • R.G. Gulbaba
 • N. Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Alendronat Tedavisinin Kemik Yogunlugu ve Kemik Belirteçleri Üzerine Olan Etkisi
 • S. Aki
 • R.G. Gulbaba
 • N. Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Kadinlarin Yasam Tarzi ve Egzersiz Aliskanliklarinin Postmenopozal Dönemdeki Kemik Mineral Yogunluklarina Etkisi
 • Derya Demirbag
 • Semra Güldiken
 • Mevlüt Türe
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Fibromiyalji Sendromunda Kemik Mineral Yogunlugu Degerleri: Osteoporoz Için Bir Risk Faktörü mü?
 • Akin Erdal
 • Kadir Yildirim
 • Hatice Hacibeyoglu
 • Mustafa Yildirim
 • Kazim Senel
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Spinal Deformite, Dorsal Kifoz ve Kemik Mineral Yogunlugu
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadinlarda Risedronatin Kemik Mineral Yogunlugu ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Yillik Takip Sonuçlari
 • Ercan Madenci
 • Savas Gürsoy
 • Sema Keven
 • Emine Arica
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik ÖzellikleriKemik Mineral Yogunlugu ve Yasam Kalitesi Arasindaki Iliskinin Incelenmesi
 • Halil Koyuncu
 • Ilknur Aktas
 • Ahmet Dinç
 • Imdat Özkul
 • Teoman Aydin
 • Erdal Yücel
 • Ömer Kocaman
 • Halime Toros
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Yatkinlastirici Risk Faktörleriyle Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliskinin Arastirilmasi: Gaziantep ve Trabzon Bölge Örnegi
 • Ercan Madenci
 • Murat Karkucak
 • Mustafa Güler
 • Savas Gürsoy
 • Sema Keven
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Lomber Omurga ve Femur Kemik Mineral Yogunlugu ile Hasta Yasi Arasindaki Iliski
 • Taciser Kaya
 • Nese Ölmez
 • Rezzan Günaydin
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Statinlerin Kemik Üzerine Etkileri
 • Merih Eryavuz Saridogan
 • Imdat Özkul
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yogunlugu, Agri ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisinin Degerlendirilmesi
 • Halil Koyuncu
 • Ilknur Aktas
 • Ahmet Dinç
 • Imdat Özkul
 • Teoman Aydin
 • Erdal Yücel
 • Ömer Kocaman
 • Halime Toros
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Osteoporoz Tanisinda Kemik Mineral Yogunlugu Ölçümü
 • Seher Kocaoglu
 • Esma Ceceli
 • Z.Rezan Yorgancioglu
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Ankilozan Spondilit’te Kemik Mineral Yogunlugu
 • Bahar Çakmak
 • Hidayet Sari
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
Kemik Kaybi Tayininde Osteoporoz Risk Faktörlerinin Degeri
 • Safak S. Karamehmetoglu
 • Ilhan Karacan
 • Imdat Özkul
 • Merih Eryavuz Saridogan
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0
HMG-CoA Redüktaz Inhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yogunlugu ve Metabolizmasina Etkileri
 • Nehir Samanci
 • M. Can Öksüz
 • Nilüfer Balci
 • Mehmet Arman
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Kemik Mineral Yogunlugu ile D Vitamini ve Diger Laboratuvar Degerlerin Karsilastirilmasi
 • Siranus Kokino
 • Yesim Pekindil
 • Aral Hakgüder
 • Mustafa Yildiz
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Osteoporozlu Kadinlarda Spinal Deformite Indeksi ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski
 • Baha Çelik
 • Fikret Tüzün
 • Halime Toros
 • Sansin Tüzün
 • Önder Aydingöz
 • Ülkü Akarirmak
 • Aynur Metin Terzibasoglu
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Hastanemize Basvuran Kadin Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yogunlugunun Birbirleriyle ve Yasla Iliskisi
 • Göknur Karahan
 • Nesrin Yaraman
 • Belgin Karaoglan
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Astimli Kadinlarda Inhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yogunlugu, Kemik Yapim Yikim Belirteçleri ve Yasam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri
 • Lale Cerrahoglu
 • Arzu Susin
 • Tuncay Duruöz
 • Pinar Çelik
 • Bekir Sami Uyanik
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
150 Saglikli Eriskin Erkekte Metakarpal Kemik Kitlesi – El Kavrama Gücü Iliskisi
 • Canan Tezel
 • Hicran Usan
 • Afitap Içagasioglu
 • Canan Esener
 • Nesrin Canik Baysal
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Risedronatin Kalsiyum ve D Vitamini ile Beraber Kullaniminin Kemik Döngüsünün BiokimyasalBelirteçleri ve Kemik Mineral Yogunlugu Üzerine Etkisi
 • Hüsniye Koç
 • Hilal Sekban
 • Cengiz Bahadir
 • Nuriye Gürer
 • Sacide Atalay
 • Can Bora Önder
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Inmeli Hastalarda Kemik Mineral Yogunlugu
 • Nilüfer Balci
 • Nehir Samanci
 • Ümit Dündar
 • Akin Yildiz
 • Mehmet Arman
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Postmenopozal Kadinlarda Dijital X-Isini Radyogrammetri Bulgulari ile Kemik Mineral Yogunlugu Iliskisi
 • Kaan Uzunca
 • Murat Birtane
 • Nermin Tunçbilek
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Kronik Hemiparezi Hastalarinda Etkilenen ve Saglam Taraf Kalkaneal Kemik Mineral Yogunlugunun Karsilastirilmasi
 • Demet Ofluoglu
 • Koca Çubukçu
 • Hakan Gündüz
 • Gülseren Akyüz
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Sigara Kullanimi ve Kemik Mineral Yogunlugu Iliskisi
 • Alper Basaran
 • Gül Fidan Saribay
 • Sabire Akin
 • Feza Korkusuz
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Karaciger Transplantasyonunun Kemik Metabolizmasi ve Gonad Fonksiyonlari Üzerine Etkisi
 • Funda Atamaz
 • Simin Hepgüler
 • Murat Kiliç
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Astim ve Kronik Obstrüktif Akciger Hastaligi Olanlarda Glukokortikoid Kullaniminin Kemik Kitlesi Üzerine Etkisi
 • Evrim Karadag Saygi
 • Demet Ofluoglu
 • Feyza Ünlü Özkan
 • Sait Karakurt
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Ankilozan Spondilitte Kemik Yogunlugu Ölçüm Yöntemleri ve Kemik Döngüsü Parametrelerinin Özellikleri
 • Füsun Sahin
 • Nurdan Kotevoglu
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Primer Fibromiyaljili Olgularda Obezitenin Kemik Mineral Yogunluguna Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Bahadir Yesevi
 • Mehmet Adam
 • Berrin Leblebici
 • Hasan Elden
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Erken Dönem Romatoid Artritli Hastalarda Düsük Doz Kortikosteroid ve Metotreksat Tedavisinin Kemik Mineral Yogunluguna Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Figen Gökoglu
 • Mukaddes Yilmaz
 • Müyesser Okumus
 • Esma Ceceli
 • Rezan Yorgancioglu
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Postmenopozal Kemik Kaybi Olan Kadinlarda Kemik Döngüsü - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Paker
 • Burcu Sarica Mutlu
 • Demet Tekdös
 • Betül Kaya
 • Derya Soy Bugdayci
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar