Editöre Mektup

Geçici Kalça Osteoporozu - Editöre Mektup
 • Erkan Kaya
 • Selahattin Özyürek
 • Mehmet Zeki Kiralp
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0

Olgu Sunumu

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Ayse Ekim
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Genç Erkek Olguda Kalçanin Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Baris Nacir
 • Ali Yusuf Öner
 • Süheyl Poçan
Turk J Osteoporos 2008; 14: 0-0
Kalçanin Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Cengiz Bahadir
 • Özbil Korkmaz
 • Feride Ocak
 • Semra Yigit
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Kalçanin Geçici Bölgesel Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Ilknur Aktas
 • Kenan Akgün
 • Merih Saridogan
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Geçici Kalça Osteoporozunun Bir Erkek Olgu Esliginde Irdelenmesi - Olgu Sunumu
 • Ömer Faruk Sendur
 • Gülcan Gürer
 • Ayse Iyiyapici
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı ile Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri
 • Rana Terlemez
 • Figen Yılmaz
 • Kadriye Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2017; 23: 26-28 DOI: 10.4274/tod.37039
Yüksek Doz Steroide Bağlı Protrüzyo Asetabuli: Bir Olgu Sunumu
 • Ercan Madenci
 • Zeliha Eğilmez
 • Semra Alkal
 • Pınar Arslan
 • Hasan Hüseyin Mutlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 34-36 DOI: 10.4274/tod.15238
Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
 • Mustafa Özer
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Canan Çelik
Turk J Osteoporos 2016; 22: 43-46 DOI: 10.4274/tod.75046
Cerrahi ve İmmobilizasyona Bağlı Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu
 • Saliha Eroğlu Demir
 • Emine Poyraz
 • Nurhan Ergül
 • Teoman Aydın
 • Mustafa Güler
Turk J Osteoporos 2014; 20: 83-85 DOI: 10.4274/tod.86548
Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu Olgusu
 • Hamza Sucuoğlu
 • Sermed Hussain
 • Şansın Tüzün
Turk J Osteoporos 2014; 20: 132-134 DOI: 10.4274/tod.20592
Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu
 • Özlem Demircioğlu
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Sinem Bozkurt
Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139 DOI: 10.4274/tod.51523
Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu
 • Senem Şaş
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Emine Eda Kurt
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144 DOI: 10.4274/tod.40412
Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2015; 21: 153-154 DOI: 10.4274/tod.66588
Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler
 • Sibel Başaran
 • İlke Coskun Benlidayı
 • Rengin Güzel
 • Tunay Sarpel
Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158 DOI: 10.4274/tod.87699

Orijinal Makale

FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi
 • Ahmet Aslan
 • Mehmet Nuri Konya
 • Sule Yağcı
 • Özgür Karakoyun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.28247

Orijinal Araştırma

Mechanisms and Causes of Osteoporotic Hip Fractures in Elderly Patients
 • Ayhan Ulusoy
 • Serdar Demiröz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 19-22 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.05914
Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T Skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi
 • Oya Özdemir
 • Sina Yasrebi
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2015; 21: 105-108 DOI: 10.4274/tod.22448
Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi
 • Savaş Çamur
 • Bekir Eray Kılınç
 • Mehmet Mesut Sönmez
 • Haluk Çelik
 • Yunus Öç
Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121 DOI: 10.4274/tod.83702

Diğer

Osteoporotik Kalça Kirigi ile Iliskili Risk Faktörlerinin Derlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Beril Dogu
 • Raikan Soydemir
 • Sinem Yamaç
 • Figen Yilmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Osteoporotik Kalça Kirigi ile Iliskili Risk Faktörlerinin Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Beril Dogu
 • Raikan Soydemir
 • Sinem Yamaç
 • Figen Yilmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2010; 16: 0-0
Kalça Kirikli Hastalarda Osteoporoz Durumunun Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Firuzan Altin
 • Gül Tugba Örnek
 • Levent Özgönenel
 • Ayfer Kamberoglu
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Atravmatik Kalça Kirigi Olan Erkek Hastalarda Femoral Geometri - Orijinal Arastirma
 • Gülten Tan
 • Bengi Öz
 • Nese Ölmez
 • Asuman Memis
 • Berna Vidinli
 • Mehmet Özdemir
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar