Orijinal Makale

Osteoporozlu Kadınlarda Postural Denge ve Etkileyen Faktörler
 • Duygu Ünlüsoy
 • Ece Aydoğ
 • Reyhan Tuncay
 • Rahime Eryüksel
 • İhsan Ünlüsoy
 • Aytül Çakıcı
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?
 • Kerem Gün
 • Murat Uludağ
 • Nurettin İrem Örnek
 • Halil Koyuncu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Giyim Tercihlerinin D Vitamini ve Kemik Mineral Dansiteleri Üzerine Etkisi
 • Yesim Gökçe Kutsal
 • Erkan Özgüçlü
 • Sevilay Karahan
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29591
Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması
 • Nurten Eskiyurt
 • Jale İrdesel
 • Vesile Sepici
 • Hatice Uğurlu
 • Yeşim Kirazlı
 • Füsun Ardıç
 • Bülent Bütün
 • Gülseren Akyüz
 • Lale Cerrahoğlu
 • Ömer Faruk Şendur
 • Peyman Yalçın
 • Sema Öncel
 • Merih Sarıdoğan
 • Tunay Sarpel
 • Mehmet Tosun
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Kazım Şenel
 • Savaş Gürsoy
 • Ferhan Cantürk
 • Hüseyin Demir
 • Fatih Özdener
 • Hakan Öncel
 • BONCURE Study Group
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29491
Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
 • Figen Yılmaz
 • Beril Doğu
 • Hülya Şirzai
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.54775
Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması
 • Bülent Çakmak
 • Ahmet İnanır
 • Gökhan Tuna Öztürk
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.27146
Postmenopozal Kadınlarda El Osteoartriti ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Oya Özdemir
 • Fitnat Dinçer
 • Gülbüz Samut
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.38247
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar
 • Didem Sezgin Özcan
 • Meltem Aras
 • Belma Füsun Köseoğlu
 • Şeyma Şentürk Güven
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.38258
Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)
 • Sibel Özbudak Demir
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Sumru Özel
 • Şule Şahin Onat
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.87587

Orijinal Makale

Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Değerlendirilmesi
 • Aslı Gençay Can
 • Canan Çelik
 • Serdar Süleyman Can
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
Turk J Osteoporos 2017; 23: 1-5 DOI: 10.4274/tod.24892 PMID:456464646
Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Emine Eda Kurt
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Figen Tuncay
 • Hatice Rana Erdem
 • Funda Kıranatlıoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68 DOI: 10.4274/tod.88319
Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Eksikliğinin Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Gül Mete Civelek
Turk J Osteoporos 2015; 21: 79-83 DOI: 10.4274/tod.18189
Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması
 • Ebru Altın
 • Bahar Karadeniz
 • Fatma Türkyön
 • Fatmanur Baldan
 • Nuray Akkaya
 • Nilgün Şimşir Atalay
 • Füsun Şahin
Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103 DOI: 10.4274/tod.42650
Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi
 • Gökay Tunç
 • Sevil Ceyhan Doğan
 • Sami Hizmetli
 • Emrullah Hayta
Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109 DOI: 10.4274/tod.51422

Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Gül Devrimsel
 • Ayşegül Küçükali Türkyılmaz
 • Murat Yıldırım
Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6 DOI: 10.4274/tod.95914
Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması
 • Yeşim Akyol
 • Yasemin Ulus
 • Ayhan Bilgici
 • Ömer Kuru
Turk J Osteoporos 2020; 26: 10-18 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.46320
On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri
 • Asım Koç
 • Cenk Aypak
 • Hülya Yıkılkan
 • Derya İren Akbıyık
 • Süleyman Görpelioğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16 DOI: 10.4274/tod.03274
Postmenopozal Kadınlardaki Ürik Asit Düzeyinin Kemik Metabolizması Üzerine Etkisi
 • Mustafa Şahin
 • Okan Dikker
 • Sevgi Atar
Turk J Osteoporos 2019; 25: 12-18 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.50455
Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Oksidatif Stres Belirteçlerinin İncelenmesi
 • Okan Dikker
 • Mustafa Şahin
 • Sevgi Atar
 • Seldağ Bekpınar
Turk J Osteoporos 2018; 24: 15-20 DOI: 10.4274/tod.71501
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Cinsel Fonksiyonların ve Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi
 • Davut Döner
 • Hatice Reşorlu
 • Coşkun Zateri
 • Başak Şahin
 • Hülya Ertekin
 • Sibel Oymak
Turk J Osteoporos 2019; 25: 23-27 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.24085
Postmenopozal Endonezyalı Kadınlarda Düşük Kemik Kitlesindeki RANKL ve Osteoprotegerin Genlerindeki Polimorfizmler
 • Ignatio Rika Haryono
 • Angela Tulaar
 • Herawati Sudoyo
 • Ambrosius Purba
 • Murdani Abdullah
 • Sri Widia Jusman
 • Andri Lubis
 • Ermita Ibrahim Ilyas
Turk J Osteoporos 2019; 25: 28-34 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.58815
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi Düzeyi ve İlişkili Faktörler
 • Aliye Bulut
 • Emel Top
Turk J Osteoporos 2018; 24: 40-45 DOI: 10.4274/tod.30932
Osteoporozu Olan ve Olmayan Postmenapozal Kadınlarda Vertebral Kırık Varlığı
 • Merih Özgen
 • Onur Armağan
 • Selen Kuzgun
 • Fulya Bakılan
 • Funda Berkan
 • Fezan Şahin Mutlu
Turk J Osteoporos 2017; 23: 57-60 DOI: 10.4274/tod.38233
İskenderun Halk Eğitim Merkezi Kurslarına Katılan Kadınların Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve İlişkili Faktörler
 • Ceren Gezer
 • Ecem Ocak
Turk J Osteoporos 2019; 25: 58-64 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.64326
Postmenopozal Türk Kadınlarında Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivitenin Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi
 • Mehmet Göktuğ Kılınçarslan
 • Erkan Melih Şahin
 • Banu Sarıgül
 • Sinem Bilgen Kocaoğlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 70-74 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.07269
Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Platelet Endeksleri Arasındaki İlişki
 • Adem Yıldırım
 • Hacı Taner Bulut
Turk J Osteoporos 2016; 22: 92-96 DOI: 10.4274/tod.67044
Fibromyalji Sendromu Olan Kadın Hastalarda Provake Vulvodini, Pelvik Taban Kasları ve Seksüel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • Hatice Reşorlu
 • Fatma Beyazıt
 • Davut Döner
 • Sibel Oymak
 • Coşkun Zateri
Turk J Osteoporos 2017; 23: 98-102 DOI: 10.4274/tod.83703
D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma
 • Sibel Ösken
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Pınar Arslan
 • Zeliha Eğilmez
 • Sadiye Murat
Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140 DOI: 10.4274/tod.09326
Telegram Sosyal Ağı Aracılığıyla Eğitimin Kadınların Osteoporoz Önleyici Davranışları Üzerine Etkisi
 • Zohreh Karimiankakolaki
 • Maryam Khadibi
 • Seyed Hossein Mousavi
 • Fatemeh Heidari
Turk J Osteoporos 2020; 26: 175-179 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.26566
Postmenopozal Kadınlarda Toplam Emzirme Süresinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeyi Üzerine Etkileri
 • Esra Sümer
 • Ilgın Sade
 • Nigar Dursun
Turk J Osteoporos 2020; 26: 186-192 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.40316

Derleme

Kadınlarda Osteoporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri
 • Gülbahtiyar Demirel
 • Azime Karakoç Kumsar
 • Feride Taşkın Yılmaz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 84-86 DOI: 10.4274/tod.54376

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar