Olgu Sunumu

Postpartum Spinal Osteoporoza Bağlı Vertebra Kırıkları: Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni
 • Aliye Tosun
 • Fatma Fidan
 • Berat Meryem Alkan
 • Emine Esra Eroğlu
 • Özge Ardıçoğlu
 • Özgür Tosun
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı ile Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri
 • Rana Terlemez
 • Figen Yılmaz
 • Kadriye Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2017; 23: 26-28 DOI: 10.4274/tod.37039

Orijinal Makale

Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırıkların Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Hakan Nur
 • N. Füsun Toraman
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.96158
Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki
 • Murat Uludağ
 • Ülkü Akarırmak
 • Sibel Özbayrak
 • Murat Bolayırlı
 • Şansın Tüzün
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.77487
FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi
 • Ahmet Aslan
 • Mehmet Nuri Konya
 • Sule Yağcı
 • Özgür Karakoyun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.28247

Orijinal Araştırma

Osteoporotik Kırıktan Korunma Ölçeği’nin Geliştirilmesi
 • Sultan Aydın
 • Mehmet Ali Kurçer
 • Zeynep Erdoğan
Turk J Osteoporos 2021; 27: 1-7 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.42103
Mechanisms and Causes of Osteoporotic Hip Fractures in Elderly Patients
 • Ayhan Ulusoy
 • Serdar Demiröz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 19-22 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.05914
Yaşlılarda İntertrokanterik ve Femur Boyun Kırıklarında Uzun Stemli Protezler: Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Retrospektif Karşılaştırılması
 • Çağdaş Biçen
 • Mehmet Akdemir
 • Mehmet Aykut Türken
 • Kübra Çekok
Turk J Osteoporos 2021; 27: 30-36 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.29291
Osteoporozu Olan ve Olmayan Postmenapozal Kadınlarda Vertebral Kırık Varlığı
 • Merih Özgen
 • Onur Armağan
 • Selen Kuzgun
 • Fulya Bakılan
 • Funda Berkan
 • Fezan Şahin Mutlu
Turk J Osteoporos 2017; 23: 57-60 DOI: 10.4274/tod.38233
Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi
 • Erkan Mesci
 • Nilgün Mesci
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Ercan Madenci
Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84 DOI: 10.4274/tod.66376
Osteoporotik Kırık Nedeniyle Kifoplasti Uygulanan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Atilla Yılmaz
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Şükrü Oral
 • Yurdal Serarslan
Turk J Osteoporos 2017; 23: 103-106 DOI: 10.4274/tod.76598
Kaburga Kırıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri
 • Fulya Bakılan
 • Gökhan Yüce
 • Ahmet Çağdaş Biçen
 • Tanju Keten
Turk J Osteoporos 2015; 21: 109-112 DOI: 10.4274/tod.45477
Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi
 • Savaş Çamur
 • Bekir Eray Kılınç
 • Mehmet Mesut Sönmez
 • Haluk Çelik
 • Yunus Öç
Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121 DOI: 10.4274/tod.83702
Spina Bifidalı Çocuklarda Kırık Gelişimi
 • Ahmet Hamdi Akgülle
 • Feyza Nur Yücel
 • Evrim Karadağ Saygı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 165-168 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.49379
Sekonder Osteoporoz Nedenleri ve Kırık İlişkisinin Literatür ile Gözden Geçirilmesi
 • Elif Umay Altaş
 • Şule Şahin Onat
 • İbrahim Bilir
 • Bengi Öz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 180-185 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.57625

Orijinal Makale

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi
 • Havva Talay Çalış
 • Serap Tomruk Sütbeyaz
 • Saliha Sunkak
 • Mehtap Aykaç Çebicci
 • Canan Halıcı
 • Asuman Çelikbilek
 • Semra Yılmaz
 • Fatma Gül Ülkü Demir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20 DOI: 10.4274/tod.54227
Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi
 • Tolga Onay
 • Mehmet Müfit Orak
 • İsmail Oltulu
 • Talat Çağırmaz
 • Seyit Ali Gümüştaş
 • Güven Bulut
 • Halil İbrahim Bekler
Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45 DOI: 10.4274/tod.63825
Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Banu Sarıfakıoğlu
 • İlker Şengül
 • Nuri Çetin
Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62 DOI: 10.4274/tod.19483

Olgu Sunumu

Kronik Hepatit B’li Hastada Adefovir Tedavisi Sonrası Gelişen Osteoporoz ve Hipofosfatemik Osteomalaziye Bağlı Patolojik Femur Kırığı
 • Sevilay Batıbay
 • Duygu Geler Külcü
 • Nilgün Mesci
 • Borçak Çağlar Ruhi
 • Zerrin Şahin
 • Hasan Gündoğdu
Turk J Osteoporos 2018; 24: 59-62 DOI: 10.4274/tod.04796
Çocukta Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu
 • Senem Şaş
 • Hatice Rana Erdem
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Figen Tuncay
 • Emine Eda Kurt
Turk J Osteoporos 2018; 24: 100-103 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.27147
Gebelik ve Emzirme İlişkili Osteoporoza Sekonder Gelişen ve Nadir Görülen Bilateral Femur Başı Yetmezlik Kırığı ve Çoklu Vertebra Kırıkları: Olgu Sunumu
 • Selin Özen
 • Oya Ümit Yemişci
 • Seyhan Sözay
Turk J Osteoporos 2020; 26: 193-196 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.09226

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler