Orijinal Makale

Diz Osteoartritli Hastalarımızda Risk Faktörleri ve Osteoartrit-Osteoporoz İlişkisi
 • Nadide Torlak Koca
 • Vesile Sepici
 • Aliye Kapukıran Tosun
 • Gökhan Koca
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
İnmeli Hastaların D Vitamini Düzeyleri Fonksiyonel Durumlarıyla Her Zaman İlişkili midir?
 • Oya Özdemir
 • Gülbüz Samut
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
D Vitamininin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi
 • Pınar Akpınar
 • Afitap İçağasıoğlu
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.22931
Mekanik Bel ve/veya Bacak Ağrısında Nörolojik Bulgular ile DXA Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Halil Koyuncu
 • Meryem Gül Erden
 • Neval Bozok Arat
 • Seçil Yalgın
 • Nuri Haluk Aksoy
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.65365
HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi
 • Ramazan Korkusuz
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Yasemin Erdoğan Döventaş
 • Rıdvan Karahasanoğlu
 • Özcan Nazlıcan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.10337
Postmenopozal Kadınlarda El Osteoartriti ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Oya Özdemir
 • Fitnat Dinçer
 • Gülbüz Samut
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.38247
Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Hayal Güler
 • Nilgün Üstün
 • Veli Enes Bolaç
 • Abdullah Erman Yağız
 • Ayhan Mansuroğlu
 • Erhan Yengil
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.29290
Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki
 • Murat Uludağ
 • Ülkü Akarırmak
 • Sibel Özbayrak
 • Murat Bolayırlı
 • Şansın Tüzün
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.77487
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar
 • Didem Sezgin Özcan
 • Meltem Aras
 • Belma Füsun Köseoğlu
 • Şeyma Şentürk Güven
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.38258
Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi
 • Sule Şahin Onat
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Sumru Özel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.92905
Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)
 • Sibel Özbudak Demir
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Sumru Özel
 • Şule Şahin Onat
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.87587

Olgu Sunumu

Gebelik ile İlişkili Osteoporoz: Beş Yıl Takipli Bir Olgu Sunumu
 • Beyhan Eren
 • Özün Bayındır
 • Gülseren Akyüz
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.08108
Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz
 • Berke Aras
 • Serdar Kesikburun
 • Birol Balaban
 • Emre Adıgüzel
 • Alper Sönmez
 • Arif Kenan Tan
Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103 DOI: 10.4274/tod.66487
Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz
 • Alparslan Yetişgin
 • Dilek Şen Dokumacı
 • Mehmet Ali Eren
 • Hamza Karabağ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160 DOI: 10.4274/tod.35582

Orijinal Makale

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi
 • Mehmet Uçar
 • Ümit Sarp
 • Kadir Kırboğa
 • Mehmet Adam
 • Hasan Onur Arık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4 DOI: 10.4274/tod.25338
Kas İskelet Sistemine Ait Şikayetlerle Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanısal Dağılımlarının Mevsimsel ve Meteorolojik İlişkisi
 • Ayhan Kul
 • Mahir Uğur
Turk J Osteoporos 2017; 23: 6-15 DOI: 10.4274/tod.26214
Subakromiyal Sıkışma Sendromu ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki
 • Yalkın Çalık
 • Ayça Filiz Çalık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 15-18 DOI: 10.4274/tod.72691
Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi
 • Havva Talay Çalış
 • Serap Tomruk Sütbeyaz
 • Saliha Sunkak
 • Mehtap Aykaç Çebicci
 • Canan Halıcı
 • Asuman Çelikbilek
 • Semra Yılmaz
 • Fatma Gül Ülkü Demir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20 DOI: 10.4274/tod.54227
Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Banu Sarıfakıoğlu
 • İlker Şengül
 • Nuri Çetin
Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62 DOI: 10.4274/tod.19483
Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Eksikliğinin Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Gül Mete Civelek
Turk J Osteoporos 2015; 21: 79-83 DOI: 10.4274/tod.18189

Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Gül Devrimsel
 • Ayşegül Küçükali Türkyılmaz
 • Murat Yıldırım
Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6 DOI: 10.4274/tod.95914
Yağsız Vücut Kitlesinin D Vitamini Düzeyi ve Fizik Performansla İlişkisi
 • Eylül Yağıcıbulut Eren
 • Selda Sarıkaya
 • Şenay Özdolap
Turk J Osteoporos 2019; 25: 1-5 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.77699
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi
 • Murat Ersöz
 • Selçuk Sayılır
 • Özden Sibel Odabaşı Yılmaz
 • Fatma Gülçin Uğurlu
 • Selami Akkuş
Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10 DOI: 10.4274/tod.03164
D Vitamini ve Enflamasyon İlişkisinin Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmi ile Değerlendirilmesi
 • Elif Umay Altaş
 • Aliye Tosun
Turk J Osteoporos 2018; 24: 11-14 DOI: 10.4274/tod.07108
Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Erhan Çapkın
 • Murat Karkucak
 • Mustafa Güler
 • Hasim Çakırbay
 • Mehmet Tosun
Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23 DOI: 10.4274/tod.75537
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Cinsel Fonksiyonların ve Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi
 • Davut Döner
 • Hatice Reşorlu
 • Coşkun Zateri
 • Başak Şahin
 • Hülya Ertekin
 • Sibel Oymak
Turk J Osteoporos 2019; 25: 23-27 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.24085
Alopesi Areata ve Vitiligo Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Nazlı Dizen Namdar
 • İnci Arıkan
Turk J Osteoporos 2019; 25: 35-39 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.19327
Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi Düzeyi ve İlişkili Faktörler
 • Aliye Bulut
 • Emel Top
Turk J Osteoporos 2018; 24: 40-45 DOI: 10.4274/tod.30932
Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda İnterlökin-17 ile Osteoporoz Arasındaki İlişki
 • Sedef Akdeniz
 • Olcay Akdeniz
 • Nurdan Sakallı
 • Gülcan Gürer
 • Mevlüt Türe
 • Hilal Yeşil
Turk J Osteoporos 2018; 24: 46-52 DOI: 10.4274/tod.65982
Fibromiyaljili Hastalarda Serum Endokan Düzeyleri ile Karotis İntima-medya Kalınlığı Arasında İlişki Var mı?
 • Fatih Bağcıer
 • Fatih Hakan Tufanoğlu
 • Özgür Kadıçeşme
Turk J Osteoporos 2019; 25: 49-52 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.16023
İskenderun Halk Eğitim Merkezi Kurslarına Katılan Kadınların Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve İlişkili Faktörler
 • Ceren Gezer
 • Ecem Ocak
Turk J Osteoporos 2019; 25: 58-64 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.64326
Vitamin D Düzeyi ile Non-spesifik Kas İskelet Sistemi Ağrıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma (İnme Çalışma Grubu)
 • Ali Yavuz Karahan
 • Berrin Hüner
 • Banu Kuran
 • Nebahat Sezer
 • Canan Çelik
 • Ender Salbaş
 • Banu Ordahan
 • Gülten Karaca
 • Halim Yılmaz
 • Berrin Gündüz
 • Belgin Erhan
 • Derya Soy Buğdaycı
 • Ayşenur Bardak
 • Nurdan Paker
 • Duygu Geler Külcü
 • Ayşe Yalıman
 • Nilgün Şimşir Atalay
 • Necmettin Yıldız
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Sibel Başaran
 • Canan Tıkız
 • Ercan Kaydok
 • Taciser Kaya
 • Gülçin Kaymak Karataş
 • Fatih Baygutalp
 • Göksel Çelebi
 • Figen Yılmaz
 • Kadriye Öneş
 • Selami Akkuş
 • Yasemin Yumuşakhuylu
 • Gülgün Durlanık
 • Beril Doğu
 • Jülide Öncü
 • Aylin Sarı
 • Feyza Ünlü Özkan
 • Meryem Yılmaz Kaysın
 • Özden Özyemişçi Taşkıran
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Nurten Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2017; 23: 61-66 DOI: 10.4274/tod.88700
Postmenopozal Türk Kadınlarında Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivitenin Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi
 • Mehmet Göktuğ Kılınçarslan
 • Erkan Melih Şahin
 • Banu Sarıgül
 • Sinem Bilgen Kocaoğlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 70-74 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.07269
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve Özürlülük Üzerine Etkisi
 • Bilge Kesikburun
 • Nihal Tezel
 • Nuray Gülgönül
 • Emel Ekşioğlu
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2018; 24: 73-77 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.43255
Fizik Tedavi Programına Alınan Hastaların Tedaviye İlişkin Yararlanma, Tedaviye Uyum, Farkındalık ve Beklenti Düzeyleri
 • Zeynep Kılıç
 • Meral Bilgilisoy Filiz
 • Berat Meryem Alkan
Turk J Osteoporos 2019; 25: 78-82 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.84756
Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi
 • Erkan Mesci
 • Nilgün Mesci
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Ercan Madenci
Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84 DOI: 10.4274/tod.66376
Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Spinopelvik Radyolojik Parametrelerle Denge, Yürüme ve Düşme Etkinliğinin İlişkisinin İncelenmesi
 • Esra Giray
 • Gülseren Akyüz
Turk J Osteoporos 2018; 24: 84-91 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.07830
Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Platelet Endeksleri Arasındaki İlişki
 • Adem Yıldırım
 • Hacı Taner Bulut
Turk J Osteoporos 2016; 22: 92-96 DOI: 10.4274/tod.67044
Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Serum Melatonin Düzeyleri
 • Ayhan Kul
 • Nurinnisa Öztürk
 • Köksal Sarıhan
 • Fatih Baygutalp
Turk J Osteoporos 2020; 26: 92-97 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.04127
Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Serum Melatonin Düzeyleri
 • Ayhan Kul
 • Nurinnisa Öztürk
 • Yaşar Arslan
 • Fatih Baygutalp
Turk J Osteoporos 2020; 26: 104-109 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.34713
Meme Kanseri İlişkili Lenfödem Hastalarında Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Gözlemsel Araştırma
 • Didem Sezgin Özcan
 • Meltem Dalyan
 • Serhat Ergül
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Belma Füsun Köseoğlu
Turk J Osteoporos 2019; 25: 105-110 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.35119
D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları
 • Banu Sarıfakıoğlu
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Aliye Yıldırım Güzelant
 • Sevgi İkbali Afşar
 • Kübra Ustaömer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117 DOI: 10.4274/tod.48378
Talasemi Majör, İntermedya ve Orak Hücreli Hastalarda Demir Birikimi ve D Vitamini Eksikliği ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi
 • Mahmut Büyükşimşek
 • İsmail Fikri Başlamışlı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 121-126 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.85520
Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
 • Nilgün Mesci
 • Duygu Geler Külcü
 • Sevilay Çüçen Batıbay
 • Pınar Duygu Eroğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128 DOI: 10.4274/tod.68736
Postmenopozal Osteoporoz ve Otofajik Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
 • Türkan Turgay
 • Elif Pala
 • Filiz Özbaş Gerçeker
 • Savaş Gürsoy
 • Özlem Altındağ
 • Ali Aydeniz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 127-131 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.58234
Fibromiyalji Sendromunda Semptom Şiddeti ve Kognitif Fonksiyonların Obezite ile İlişkisi
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 129-131 DOI: 10.4274/tod.44366
D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma
 • Sibel Ösken
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Pınar Arslan
 • Zeliha Eğilmez
 • Sadiye Murat
Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140 DOI: 10.4274/tod.09326

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar