Olgu Sunumu

Kronik Hepatit B’li Hastada Adefovir Tedavisi Sonrası Gelişen Osteoporoz ve Hipofosfatemik Osteomalaziye Bağlı Patolojik Femur Kırığı
  • Sevilay Batıbay
  • Duygu Geler Külcü
  • Nilgün Mesci
  • Borçak Çağlar Ruhi
  • Zerrin Şahin
  • Hasan Gündoğdu
Turk J Osteoporos 2018; 24: 59-62 DOI: 10.4274/tod.04796

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar