Olgu Sunumu

Gebelikte Sakral Stres Kırığı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  • Hamza Sucuoğlu
  • Adem Aktürk
Turk J Osteoporos 2020; 26: 139-142 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.05657

Olgu Sunumu

Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz
  • Alparslan Yetişgin
  • Dilek Şen Dokumacı
  • Mehmet Ali Eren
  • Hamza Karabağ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160 DOI: 10.4274/tod.35582

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar