ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136
Makale Geliş Tarihi: 05.06.2016
Makale Kabul Tarihi: 01.07.2016
*

Iran University of Medical Sciences, Yaft-Abaad General Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Tehran, Iran

**

Aja University of Medical Sciences, 501 Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Center, Tehran, Iran

***

Negin Sanat-sabz Occupational Medicine Clinic, Occupational Medicine Specialist, Tehran, Iran

****

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ahvaz, Iran

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fiziksel aktivite, kalsiyum alımı ve sigara içiminin dahil olduğu yaşam biçimi faktörlerinin, kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında, yaşları 35-55 arasında değişen 335 erkek askeri personel kalkaneus KMY yönünden operatif (etkin alan askerleri) ve non-operatif (resmi ordu personeli) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve bu kişiler çift X-ray ve lazer Calscan ile değerlendirildi. Sigara içimi, kalsiyum alımı ve fiziksel aktivite de dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleri hakkındaki bilgi bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Operatif personel günlük düzenli fiziksel aktivite yapıyordu. Operatöre edilmiş personel, düzenli etkin saha eğitim manevrası yapmayan non-operatiflerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 44,7±0,5 yıl idi ve hepsi erkekti. Ortalama osteopeni ve osteoporoz oranı, non-operatif grubuna göre operatif gruptan daha düşüktü. Doğrusal regresyon KMY’nin önemli ölçüde iş (p<0,001), yaş (p<0,001), sigara içimi (p<0,01), kalsiyum alımı (p<0,05) ve fiziksel aktivite süresi (yıl; p<0,001) ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
Sonuç: Çalışmanın bulgularına bağlı olarak, fiziksel aktivite süresi ve mekanik yükleme, kalkaneus KMY’nin en güçlü öngörücülerinden birisidir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü