2016-8-22-2
2016 22 Ağustos (8) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2016; 22: -)

Orijinal Araştırma

Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79)

Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84)

Yaşlanan Popülasyonda Postmenopozal Osteoporoza Eşlik Eden Sistemik Hastalıklar ve Sıklık Oranları

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 85-87)

Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 88-91)

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Platelet Endeksleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 92-96)

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Artroskopi Sonrası Osteonekroz: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 97-100)

Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103)

Premenopozal Gut Tanısı Almış Kadın Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofüs Olgusu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 104-106)

Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Ağrısı Saptanan Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 107-109)

İdiyopatik Trombositopenik Purpura ile Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 110-112)

Editöre Mektup

Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 113-114)

Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 115-116)

Ankilozan Spondilitli Hastada Benign Tümörü Taklit Eden Spondilodiskit Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 117-118)

Nadir Görülen Kalça ve Diz Sinoviyal Kondromatozis Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 119-120)
Anasayfa Arşiv Arama Menü