2016-4-22-1
2016 22 Nisan (4) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0)

Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6)

Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10)

On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16)

Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23)

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28)

Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34)

Amatör Sporcularda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İzokinetik Kas Performansı

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 35-39)

Olgu Sunumu

Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 40-42)

Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 43-46)

Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49)

Sırt Ağrısı ile Prezente Olan Akciğer Kanseri: Bir Metastaz Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53)

Heparin Kullanımına Bağlı Gelişen Gebelik Sonrası Osteoporozu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 54-57)

Radius Başı Fraktürü Sonrasında Radial Ven Trombozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 58-61)

Ayak Ağrısının Gözden Kaçan Bir Nedeni: Tibial Sesamoid Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 62-64)

Editöre Mektup

Okul Çağındaki Çocuklarda İdeal Sırt Çantası Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 65-66)

Yaşlı Bir Hastada Ağrısız Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 67-68)

Omuz Ağrısı ile Gelen Hastada Kanat Skapulanın Atlanmaması

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 69-70)

Romatoid Artritte Yumuşak Doku Değişikliklerine İlaveten Erken Erozyonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 71-71)

Yaşlı Bir Hastada Nadir Omuz Ağrısı Nedeni: Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 72-73)
Anasayfa Arşiv Arama Menü