2015-12-21-3
2015 21 Aralık (12) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0)

Orijinal Araştırma

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104)

Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T Skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 105-108)

Kaburga Kırıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 109-112)

D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117)

Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121)

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Fonksiyonel Yetersizlik Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 122-126)

Revize 2011-Osteoporoz Bilgi Testi’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 127-131)

Derleme

Yaygın İdiyopatik İskelet Hiperostozu: Derleme

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 132-136)

Olgu Sunumu

İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140)

Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144)

Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148)

Skapula Tutulumlu Paget Olgusu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152)

Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 153-154)

Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158)

Editöre Mektup

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160)

Diz Fleksiyon Kontraktürünün Nadir Bir Nedeni: Kuadriseps Kasında İntramüsküler Hemangioma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 161-162)

Servikal Distoni Tedavisine Yaklaşımın Klinik ve Psikososyal Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 163-164)

Vertebral Fraktürü Taklit Eden Dev Limbus Vertebra

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 165-166)

İki Olgu Nedeniyle Nukhal Ligaman’ın Sesamoid Kemiği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 167-168)

Diğer

2015 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2015; 21: -)

2015 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2015; 21: -)

2015 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2015; 21: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü