2015-8-21-2
2015 21 Ağustos (8) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0)

Orijinal Araştırma

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45)

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52)

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57)

Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62)

Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68)

Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72)

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78)

Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Eksikliğinin Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 79-83)

Derleme

Kadınlarda Osteoporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 84-86)

Güncel Tanı Kriterleri ile Huzursuz Bacak Sendromu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 87-95)

Olgu Sunumu

Antiviral Tedavi Alan Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Alendronat ve Kolekalsiferol Kombinasyonunun Etkisi: İki Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 96-99)

Letter to Editor

Omuz Subluksasyonunun Bir Nedeni ya da Sonucu Olarak: İzole Supraskapular Nöropati

(Turk J Osteoporos 2015; 21: 100-100)
Anasayfa Arşiv Arama Menü