2014-12-20-3
2014 20 Aralık (12) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0)

Orijinal Araştırma

Premenopozal Psoriasisli Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 93-97)

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103)

Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109)

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116)

Osteoartritli Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 117-124)

Derleme

Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Fizik Tedavi Modalitelerinin Yeri: Derleme

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 125-131)

Olgu Sunumu

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu Olgusu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 132-134)

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136)

Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139)

Diz Artroplastisi Sonrası Erken Reimplantasyonun Nedenleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 140-142)

Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145)

Diğer

2014 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 146-146)

2014 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 147-147)

2014 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 148-148)
Anasayfa Arşiv Arama Menü