2014-8-20-2
2014 20 Ağustos (8) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0)

Orijinal Araştırma

Hasta Takip Sistemi’nin Osteoporozlu Hastaların Tedavi Uyumu ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 46-50)

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55)

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 56-59)

Özürlü Sağlık Kurulunda Değerlendirilen Hastaların Lokomotor Sistem Özürlülüklerinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 60-64)

Derleme

Osteoporoz Tedavisine Yetersiz Yanıt

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 65-70)

Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 71-74)

Olgu Sunumu

Osteoporoz Tanısı ile Oral Bisfosfonat Kullanan Hastada Çene Osteonekrozu Gelişimi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 75-80)

Gözden Kaçırılmış Bir Rektus Femoris Kas Yırtığı: Ultrasonografinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 81-82)

Cerrahi ve İmmobilizasyona Bağlı Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 83-85)

Sever Hastalığı: Çocuklarda Topuk Ağrısının Önemli Bir Nedeni; Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 86-88)

Tekrarlayıcı Seronegatif Pitting Ödemli Simetrik Sinovit Sendromu (RS3PE): Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 89-91)

Editöre Mektup

Spinal Tüberküloza Bağlı Geç Tespit Edilen Vertebral Füzyon Deformitesi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: 92-92)
Anasayfa Arşiv Arama Menü