2014-4-20-1
2014 20 Nisan (4) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Olgu Sunumu

Gebelik ile İlişkili Osteoporoz: Beş Yıl Takipli Bir Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Kanat Skapula: Bir Etyoloji, İki Farklı Sinir

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinin Tanısında Ağrının Karakterinin Önemi: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Orijinal Makale

FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Gonartroz Tedavisinde Kısa Dalga Diatermi ve Ultrason Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)

Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2014; 20: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü