2013-8-19-2
2013 19 Ağustos (8) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Olgu Sunumu

Geriatrik Hastalarda Unutkanlık mı? Demans mı?: Bir Olgu Nedeni ile

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Olgu Sunumları Eşliğinde Palmar Fibromatozis Değerlendirimi ve Tedavisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteitis Kondensans İlii’e Bağlı Bel Ağrısı

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Orijinal Makale

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve ilişkili Durumlar

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteopenisi Olan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Osteoporotik Hastalarda Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Postmenopozal Osteoporozda FRAX ile Belirlenen Kırık Riski ve Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü