2013-4-19-1
2013 19 Nisan (4) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Derleme

D Vitamini ve Şizofreni

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Olgu Sunumu

Radikülopati Semptomları ile Seyreden Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Orijinal Makale

D Vitamini Eksikliği Olan Hastalarda Kas Performansının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Hemodiyaliz Hastalarında Renal Osteodistrofinin Radyolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Postmenopozal Kadınlarda El Osteoartriti ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)

Sağlıklı Erkeklerde Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımı İle Sigara Kullanımının Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2013; 19: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü