2012-12-18-3
2012 18 Aralık (12) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Derleme

Talasemi Majorde Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Editöre Mektup

Yetersiz Güneş Işığı Maruziyeti Depresyon ve Osteoporoz İçin Ortak Bir Etiyolojik Faktör Olabilir

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Olgu Sunumu

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Orijinal Makale

HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Diğer

2012 Hakem Dizin

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

2012 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

2012 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü