2012-8-18-2
2012 18 Ağustos (8) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Derleme

Depresyon ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Tuz Tüketimi ve Kemik Sağlığı

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Olgu Sunumu

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Orijinal Makale

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)

Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2012; 18: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü