2006-3-12-1
2006 12 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Hiperlipidemi Osteoporoz İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Raloksifen ve Alendronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporozda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin 2 Yıllık Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

“Postmenopozal Kadınlarda El Absorpsiyometresiyle Lomber-Femoral Dual Enerji X-Işını Absorpsiyometri Ölçümü Değerlendirilmesi” - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Olgu Sunumu

Geçici Kalça Osteoporozunun Bir Erkek Olgu Eşliğinde İrdelenmesi - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Spondiloepifizyal Displazi Tarda ve Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü