2005-3-11-1
2005 11 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Kadınlarda Dijital X-Işını Radyogrammetri Bulguları ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Alendronat, Kalsitonin ve Raloksifenin Serum No Seviyelerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Bifosfonat Tedavisinin Kan Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2005; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü