2004-9-10-3
2004 10 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Erkek Osteoporozunda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Erkeklerde Kalkaneal Ultrason T-Değerlerinin Vertebra ve Proksimal Femur DXA T-Değerleri ile Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Hastanemize Başvuran Kadın Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yoğunluğunun Birbirleriyle ve Yaşla İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Cinsler Arasında Fark Var mı?

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Astımlı Kadınlarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım Yıkım Belirteçleri ve Yaşam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tip II Diabetus Mellitusun Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda Yoga Eğitiminin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü