2004-6-10-2
2004 10 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koşullar(*) (1)

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

HMG-CoA Redüktaz İnhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yoğunluğu ve Metabolizmasına Etkileri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile D Vitamini ve Diğer Laboratuvar Değerlerin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Postmenopozal Osteoporozda Hiperkalsiüri

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Pre ve Postmenopozal Kadınlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Ağrı ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Stronsiyum ve Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2004; 10: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü