2003-12-9-4
2003 9 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Diğer

Ankilozan Spondilit’te Kemik Mineral Yoğunluğu

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yoğunluğu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Kemik Kaybı Tayininde Osteoporoz Risk Faktörlerinin Değeri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteoporoz Tanısında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteoporozda Değişik Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü