2003-9-9-3
2003 9 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Osteoporoz Risk Sorgulama Formunun Dexa Ölçümü Yapılacak Hastaları Ayırdetmede Kullanımı

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Kadınlarda Lomber Omurga ve Femur Kemik Mineral Yoğunluğu ile Hasta Yaşı Arasındaki İlişki

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Yatkınlaştırıcı Risk Faktörleriyle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Gaziantep ve Trabzon Bölge Örneği

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Statinlerin Kemik Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü