2002-3-8-1
2002 8 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Osteoporoz Tedavisinde Paratiroid Hormon (PTH)

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporozu Olan Türk Kadınlarında Karakteristik Özellikler: Çok Merkezli Çalışma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporoz Olgularında Tip I Kollajen N-Telopeptid X, Vertebra Morfolojik Parametreleri ve DEXA Değerleri Arasındaki Korelasyonların Araştırılması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Sürekli ve İntermitan Kalsitonun Uygulamalarının Etkinliği

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozda Alendronat Tedavisinin Kemik Yoğunluğu ve Kemik Belirteçleri Üzerine Olan Etkisi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Türk Kadınlarında Femur Geometrik Ölçüm Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü