2006-6-12-2
2006 12 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Osteoporozda Vitamin D Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Fraktürün Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik Döngüsü Belirteçleri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)

Olgu Sunumu

Gebeliğe Bağlı Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2006; 12: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü