2009-4-15-1
2009 15 Nisan (4) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Osteoporoz ve Osteopenili Olgularda Pulmoner Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kadınlarda Kemik Döngüsü ile Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğunun Vitamin B12 Düzeyleri ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporozda Stronsiyum Ranelat ile Raloksifen'in Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Risk Değerlendirme İndekslerinin Postmenopozal Osteoporozu Tahmin Etmedeki Performansları - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Olgu Sunumu

Kienböck Hastalığı: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü