2003-3-9-1
2003 9 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Doruk Kemik Kütlesi. Heredite ve Değiştirilebilen Faktörlerin Rolü

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

İdiopatik Osteoporozu Olan Erkek Hastalarda Alendronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Osteoporoz Hastalarında Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Laboratuvar Değerlerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Postmenopozal Kadınlarda Tibolonun Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kalsiyum Metabolizması Üzerine Etkisi

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Serebral Palsili Çocuklarda Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2003; 9: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü