2009-12-15-3
2009 15 Aralık (12) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Derleme

Steroide Bağlı Osteoporoz - Derleme

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Diğer

Are Bioactive and Free Sex Steroids Associated with Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in Middle Aged Men? - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes - Original Investigation

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelat ile Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Olgu Sunumu

Spondiloepifizyal Displaziye Bağlı Genç Yaşta Gelişen Osteoartrit ve Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

Diğer

2009 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

2009 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)

2009 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2009; 15: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü