2010-8-16-2
2010 16 Ağustos (8) 2
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Osteoporotik Kalça Kırığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Derlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Olgu Sunumu

Bilateral Kalkaneus Kırığı Sonrasında Bilateral Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Karpal Tünel Serbestleştirme Operasyonu Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS Tip II): Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteogenezis İmperfektalı Bir Olguda Romatoid Artrit Benzeri El Deformiteleri: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Osteomalazili Bir Hastada Süperior ve İnferior Pubik Ramusun Yetersizlik Kırığı: Olgu sunumu

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü