2002-9-8-3
2002 8 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Diğer

Geçici Bölgesel Osteoporozlu Olguların Uzun Dönem Sonuçları

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Hastaların Eğitim Düzeyleri, Farkındalık Durumları ve Bilgi Kaynakları: Çok Merkezli Araştırma

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Osteoporotik Vertebra Kırığının Yaşam Kalitesine Etkisi1

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Peri ve Postmenopozal Kadınlarda Diyetin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Biofosfonat Tedavisinin Üst Gastrointestinal Traktusa Etkileri: Ön Rapor

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Proksimal Femur Total Kemik Mineral Yoğunluğu Değerlerine Göre Normal ya da Osteopenik Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Femur Proksimalı Bölgesel Ölçümlerine Göre Osteoporoz ve Osteopeni Sıklığı

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Sıçanlarda Bir İmmobilizasyon Modeli Olarak “Kuyruktan Asılma”nın Tanımlanması

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)

Olgu Sunumu

Hemiplejik Hastada Gelişen Heterotopik Ossifikasyon; Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi

(Turk J Osteoporos 2002; 8: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü