2010-12-16-3
2010 16 Aralık (12) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Derleme

Osteoporozla İlişkili Torasik Hiperkifozun Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi - Derleme

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Uzun Dönem Bifosfonat Kullanımı ve Görülebilen Yan Etkiler - Derleme

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Diğer

2010 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

2010 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

2010 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Fibromiyalji Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ile Serum D Vitamini Düzeyinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Türkiye'nin 3 Farklı Coğrafi Bölgesindeki Postmenopozal Kadınlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yoğunluğunun Korelasyonu - Orijinal Araştırma

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)

Olgu Sunumu

Bilateral Tibial Stress Fractures in a Young Man Associated with Idiopathic Osteoporosis - Case Report

(Turk J Osteoporos 2010; 16: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü