2017-4-23-1
2017 23 Nisan (4) 1
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2017; 23: -)

Orijinal Araştırma

Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 1-5)

Kas İskelet Sistemine Ait Şikayetlerle Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanısal Dağılımlarının Mevsimsel ve Meteorolojik İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 6-15)

Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 16-20)

Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 21-25)

Olgu Sunumu

Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı ile Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 26-28)

Bilateral Tibia Fibula Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 29-32)

Önemli Bir Tetrapleji Sebebi: Servikal Spondilotik Miyelopati

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 33-38)

Diyabetik Bir Hastada Venöz Yetersizlik ile Karışan Charcot Nöroartropatisi

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 39-42)

Editöre Mektup

Karpal Tünel Sendromu Operasyonları Sonrası Kinezyolojik Bantlama Etkileri

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 43-43)

Tetik Parmağı Taklit Eden Sesamoid Kemik: Bir Tanısal Gecikme Nedeni

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 44-44)

İdiyopatik Yaygın Femoral Osteonekroz: Diz Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni

(Turk J Osteoporos 2017; 23: 45-46)
Anasayfa Arşiv Arama Menü