2016-12-22-3
2016 22 Aralık (12) 3
ORCID Kullanımı
Türk Osteoporoz Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Turk J Osteoporos 2016; 22: -)

Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromunda Dikkat Çeken Hematolojik Laboratuvar Değerleri

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 121-124)

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128)

Fibromiyalji Sendromunda Semptom Şiddeti ve Kognitif Fonksiyonların Obezite ile İlişkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 129-131)

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136)

D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140)

Olgu Sunumu

Hipertiroidizm Tanısı Konan Bir Hastada Osteoporoza Bağlı Vertebral Kompresyon Fraktürü

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 141-144)

Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148)

Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152)

Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155)

Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160)

Editöre Mektup

Romatoid Artrit ve Crohn Hastalığı’nın Nadir Birlikteliği

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 161-162)

Piriformis Apsesi ile Prezente Olan Brusella Olgusu

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 163-164)

Behçet Hastasında Nadir Diz Ağrısı Nedeni: Suprapatellar Sinoviyal Kondromatozis

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 165-166)

Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kalça Eklemi Sinoviyal Kondromatozisi

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 167-168)

Quadriseps Kasında Atravmatik Miyozitis Ossifikans

(Turk J Osteoporos 2016; 22: 169-170)

Diğer

2016 Hakem Dizini

(Turk J Osteoporos 2016; 22: -)

2016 Yazar Dizini

(Turk J Osteoporos 2016; 22: -)

2016 Konu Dizini

(Turk J Osteoporos 2016; 22: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü