Olgu Sunumu

Yaşlı Bir Kadında Radyolojik Anormalliklerin Eşlik Etmediği Travmatik Tetrapleji: Olgu Sunumu

10.4274/tod.81894

  • Senem Şaş
  • Şeyda Toprak Çelenay

Gönderim Tarihi: 01.03.2017 Kabul Tarihi: 28.05.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(1):29-31

Radyografik anormalliklerin eşlik etmediği spinal kord yaralanması (SCIWORA) kelimenin tam anlamıyla spinal kord hasarının spesifik bir tipini belirtir. Çoğu olguda omurilik yaralanmaları manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tespit edilebilir. Bu yazıda, SCIWORA’lı yaşlı bir kadında tetraplejik omurilik hasarının geliştiği atipik bir olgu sunulmaktadır. Yetmiş üç yaşındaki tetraplejik bir kadın hastadan MRG çekildi ve spinal kordun herhangi bir bölümünde spesifik bir lezyon bulunamadı. Öte yandan, hastanın dört ekstremitede paralizisi ve patolojik refleksleri mevcuttu. C7 dermatom seviyesinin altında hipoestezi tespit edildi. Altı haftalık bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı gerçekleştirildi. Program sonrasında, spastisitenin azaldığı, oturma dengesinin arttığı ve hasta tekerlekli sandalyeyi kullanabileceği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, travma, tetrapleji, fizik tedavi ve rehabilitasyon

Tam Metin (İngilizce)