Editöre Mektup

Primer Paraspinal Kas Tutulumu Olan Bir Kist Hidatik Olgusu

10.4274/tod.galenos.2019.94547

  • Halil Ibrahim Bekdemir
  • Mehmet Paşa

Gönderim Tarihi: 01.03.2019 Kabul Tarihi: 19.06.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(3):121-122

Anahtar Kelimeler: Kist, sırt ağrısı, manyetik rezonans görüntüleme

Tam Metin (İngilizce)