Olgu Sunumu

Primer Hiperparatiroidizmin Nadir Bir Sunumu: Yaygınlaşmış Kahverengi Tümörler

10.4274/tod.galenos.2020.78045

  • Zeynep Çetin

Gönderim Tarihi: 11.07.2019 Kabul Tarihi: 16.04.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(2):146-148

Primer hiperparatiroidizm, günümüzde yaygın ve kolay teşhis edilebilen bir hastalıktır. Neyse ki, kahverengi tümör şeklinde komplikasyonla karşılaşılması nadirdir. Aşağıda, diz ağrısı ile başvuran ve asimetrik yerleşimli kahverengi tümörleri olan primer hiperparatiroidizmli bir olgu sunduk. Paratiroid adenomu radyolojik olarak tespit edildi, ardından minimal invaziv paratiroidektomi ile başarıyla ameliyat edildi. Kahverengi tümörler ameliyattan sonra geriledi. Primer hiperparatiroidizmin hala yaygın kemik tutulumu ile ortaya çıkabildiği ve uygun tedavi ile klinik ve radyolojik olarak iyileştirilebileceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidizm, kemik, kahverengi tümör, paratiroidektomi

Tam Metin (İngilizce)