Diğer

Pasif Sigara Içimi Postmenopozal Osteoporoz Için Bir Risk Faktörü müdür? - Orijinal Arastirma

  • Osman Altunbayrak
  • Merih Saridogan
  • Güler Ateser
  • Ülkü Akarirmak
  • Deniz Palamar

Turk J Osteoporos 2009;15(2):-

Çalismamiz 3. Ulusal Osteoporoz Kongresinde (Antalya 2008) poster olarak sunulmustur.ÖzetAmaç: Pasif sigara içiminin postmenopozal osteoporoz (OP) için bir risk faktörü olup olmadigini göstermek.Gereç ve Yöntemler: En az bir yildir adet görmeyen, FSH>40 mIU/ml olan, sekonder OP nedeni bulunmayan ve dogal olarak menopoza girmis 40-65 yas arasinda postmenopozal 250 kadin çalismaya alindi. Olgular sigara ile iliskilerine bagli olarak üç çalisma grubuna ayrildi (AI: aktif içiciler, PI: pasif içiciler, K: kontrol) ve gruplar postmenopozal OP risk faktörleri bakimindan karsilastirildi. Kemik mineral yogunlugu DXA yöntemi ile ölçülüp Dünya Saglik Örgütü’nün (DSÖ) ölçütlerine göre degerlendirildi. Istatistiksel degerlendirme için ANOVA ve Tukey HSD, Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Ki-Kare testleri kullanildi. pBulgular: AI, PI ve K gruplarina göre anlamli derecede fazla miktarda çay-kahve tüketmekteydi (pTartisma: PI grubunda KMY'ni olumlu etkileyen (yüksek vücut kütle indeksi “VKI” ortalamasi, daha fazla Ca ve vit-D ekleri ve ARZ-OAB kullanimi), AI grubunda KMY'ni olumsuz etkileyen (düsük VKI, kentsel yasam, fazla çay-kahve tüketimi) özellikler görülmesine ragmen, elde edilen veriler, PI'de AI gibi KMY düsüklügüne (L1-L4 vertebra ve femur boynu seviyelerinde) neden olabilecegini gösterdi.Sonuç: Pasif sigara içiminin postmenopozal OP için önemli bir risk faktörü olabilecegi sonucuna varildi. (Osteoporoz Dünyasindan 2009;15:38-42)Anahtar kelimeler: Pasif sigara içimi, postmenopozal osteoporoz, osteoporoz risk faktörleri, kemik mineral yogunluguSummaryAim: We aimed to show whether or not passive smoking is a risk factor for postmenopausal osteoporosis.Material and Methods: 250 postmenopausal women between the ages 40-65, who have not had menstruated for at least one year, had FSH>40mIU/ml, have not secondary osteoporosis cause and who naturally entered menopause were engaged in the study. Cases were divided into three study groups depending on their relations with cigarettes (AI: active smokers, PI: passive smokers, K: Control) and the groups are collated in terms of postmenopausal osteoporosis risk factors. BMD were measured with the DXA method. Results were evaluated as according to the measurements of WHO. ANOVA and Tukey HSD, Kruskal Wallis, Mann Whitney U and K-Square tests were applied for statistical analysis. pResults: AI consume more tea-coffee at a significant level when compared with PI and K (pDiscussion: Some features have found at a higher level in PI, which have positive effect on BMD (such as high BMI average, more Ca and Vit-D supplementes usage and more ARZ-OAB usage) and in AI, which have a negative effect on BMD (such as low BMI, urban life, more tea-coffee consumption). Nevertheless, the data we found indicated that there was going to be low bone density in the L1-L4 Vertebra and femur neck levels at a high level in PI as well as AI.Conclusion: It has been decided that passive smoking is a significant risk factor for postmenopausal osteoporosis. (From the World of Osteoporosis 2009;15:38-42)Key words: Passive smoking, postmenopausal osteoporosis, risk factors of osteoporosis, bone mineral density

Giris

Osteoporoz (OP) en sik görülen kemik hastaligidir. Dünya Saglik Örgütü osteoporozu “düsük kemik kütlesi ve kemik dokusu yapi ve kalitesinin bozulmasi sonucu kemik kirilganliginda ve kiriklarda artma ile karakterize sistemik bir iskelet hastaligidir” seklinde tanimlar (1,2). Ileri yaslarda karsilasilan ve kisilerin yasam kalitesini olumsuz yönde etkileyen OP toplumun yas ortalamasinin yükselmesine paralel olarak giderek artmakta ve ciddi bir halk sagligi sorunu olmaya devam etmektedir.Sigara içmek, erken ölümlerin ve önlenebilir hastaliklarin önemli bir sebebi olarak insanligi tehdit eden aliskanliklardandir. Sigara, postmenopozal OP için bir risk faktörü olup kemik yapan hücrelere toksiktir ve kemik kütlesini, kemik kayip hizini olumsuz yönde etkiler. Mekanizma tam olarak bilinmemekle birlikte, sigara dumanindaki çesitli kimyasal maddeler sorumlu olabilir. Sigara miktari ve kullanim süresi ile kemik kütlesi kaybi orantilidir. Sigara kullananlarin kilosu genellikle düsüktür, daha hizli kilo kaybederler, daha erken menopoza girerler. Sigara içenlerde daha düsük kemik kütlesi ve daha hizli kemik kaybi söz konusudur ve neticede premenopozal dönemde düsük kemik mineral yogunluguna, postmenopozal dönemde ise kemik kayip hizinda artisa neden olur. Kayip baslica trabeküler kemikte ve özellikle vertebra cisimlerinde belirgindir (3-12).Pasif içicilik, sigara içmeyen kisilerin sigara içilen bir ortamdaki tütün dumani ile kirlenmis havayi solumasidir. Çevresel sigara dumaninin iki kaynagi vardir. Birisi, içe çekilen ana dumanin disari üflenmesi, digeri ise sigaranin ucundan çikan yan dumandir. Yan duman, zararli gazlar ve kanserojen katrandan olusur, ana dumandan kimyasal olarak farkli yapida olup ondan daha kirlidir. Bu farklilik eksik yanmadan kaynaklanir. Nitrozaminler, benzopiren, CO, nikotin ve agir metaller yan dumanda fazla miktarda bulunurlar. Yan dumanin bu özelliklerinden dolayi pasif içiciler de aktif içiciler kadar sigaradan etkilenirler (4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13).Biz, bu çalismamizda pasif sigara içiminin postmenopozal osteoporozda aktif risk faktörleri arasinda olup olmadigini göstermeyi amaçladik.


Sonuç

Yasam süresinin uzamasi ile birlikte görülme sikligi dramatik olarak artan OP önemli bir toplumsal saglik sorunu haline gelmistir. Hem kullananlari hem de kullanmayanlari etkileyen sigara içimi neticeleri açisindan toplum sagligini tehdit eden önemli bir sorundur. Sigara içimi ile KMY arasindaki olumsuz iliski bu toplumsal tehdidin önemli bir parçasidir.Ayni zamanda sürekli sigara dumanina maruz kalanlar pasif içicilerde de diger risk faktörlerinden bagimsiz olarak düsük KMY izlenmesi bu toplumsal tehdidin boyutlarini gözler önüne sermektedir. Çalismada elde edilen verilere göre epidemiyolojik özellikler ve diger postmenopozal OP risk faktörlerinden bagimsiz olarak pasif sigara içiminin, aktif sigara içimi gibi postmenopozal OP için önemli bir risk faktörü oldugu düsünüldü. Sonuçlarin kesinlestirilmesi için daha genis, çok merkezli çalismalarin yapilmasi gerektigini düsünmekteyiz.