Orijinal Araştırma

Ovariektomize Rattus Norvegicus’un Proksimal Kortikal Epifiz Kemiğinin Morfolojisi

10.4274/tod.galenos.2020.36002

  • Neng Nenden Mulyaningsih
  • Ariadne Lakshmidevi Juwono
  • Djarwani Soeharso Soejoko
  • Dewi Apri Astuti

Gönderim Tarihi: 15.05.2019 Kabul Tarihi: 17.11.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(3):169-174

Amaç:

Osteoporoz tüm yaşlardaki kadın ve erkek bireyleri etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı ovariektomi (OVX) proksimal kortikal epifiz kemiğinin morfolojisini, ovariektomize edilmiş sıçan modellerinde taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) kullanarak analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem:

Analiz edilen kemikler ovariektomize Rattus norvegicus dişi sıçanlardan alınan kortikal femur kemikleriydi. OVX’in beşinci, yedinci ve dokuzuncu haftada devam etmesinden bu yana üçüncü haftadan itibaren karakterizasyon yapıldı. Analiz, TEM yapısından elde edilen kemik çukurunun ve nanoyapı seviyesinin şeklini ve yoğunluğunu analiz etmek için SEM görüntülerinden elde edilen 100 μm büyütmeli mikroyapı seviyesi olan iki yapı seviyesine odaklanıyordu - TEM görüntülerinden elde edilen 50 nm’lik bir büyütme ile nanoyapı seviyesinin analiz edilmesi - kemik analizi apatit kristalleri.

Bulgular:

Mikroyapı düzeyinde, OVX’ten bu yana 9 haftalık sıçanlarda ortaya çıkan boşluğun kontrol grubuna (OVX olmayan) kıyasla %68,9 arttığı tespit edildi. Nanoyapı düzeyinde, plaka, tablet ve örtüşen apatit kristallerinin hem OVX olmayan hem de OVX sıçanlarında mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, ovariektomize edilmiş sıçanlar grubunda, apatit kristallerinin tablet boyutunun düşme eğilimi vardı.

Sonuç:

Rattus norvegicus beyaz sıçanlarının dişileri OVX’ten bu yana 9. haftada morfolojiye ve oyukların yüzdesine dayanan osteoporoz koşulları göstermiştir. OVX ayrıca apatit kristallerinin boyutunu da düşürdü.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, overiektomi, kemik morfolojisi, kemik boşluğu, kemik apatit kristalleri

Tam Metin (İngilizce)